(Illustrasjonsfoto: Byggmesteren)

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Prøver å regulere nulltimerskontrakter

Arbeidsminister Anniken Hauglie foreslår at arbeidere må ha en stillingsprosent og at det skal være et tak for innleie i arbeidsmiljøloven. LO reagerer kraftig på at ministeren vil gjøre nulltimerskontrakter lovlige igjen.

– Vi skal sørge for at de seriøse aktørene vinner og at faste ansettelser med forutsigbare lønns- og arbeidsvilkår blir hovedregelen, også innenfor bygg- og anleggsbransjen. Vi vil sikre at folk har kontrakter som gir forutsigbar inntekt, begrense innleie, samtidig som vi sikrer en viss fleksibilitet for arbeidsgiverne, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Forslagene er nå sendt ut på høring.

Les også: Bergen tingrett: Ansettelse uten lønn ulovlig

Tre forslag

Ifølge departementet består høringsforslaget av tre tiltak som skal endre arbeidsmiljøloven og som «tar hensyn» til arbeidstakere, bemanningsforetak og innleiebedrifter:

  • Definere fast ansettelse i arbeidsmiljøloven (gjelder for alle ansettelsesforhold). Her er det tre vilkår: ansettelsen må være tidsubegrenset, arbeidstaker må ha et reelt stillingsvern, og arbeidstaker må sikres forutsigbarhet i form av et reelt stillingsomfang.
  • Ny hjemmel for midlertidig ansettelse i bemanningsforetak gjelder kun bemanningsforetak, og kun for arbeidstaker som skal leies ut til reelle vikariater i innleiebedriften.
  • Begrenset adgang til innleie i form av kvote. Forslaget antyder en kvote på 10–15 prosent i høringsbrevet, men ønsker innspill.

– Det betyr at kontraktformen om ansettelse uten lønn mellom oppdrag, som har fått mye kritikk, vil bortfalle. Men for å samtidig sikre bedrifters mulighet til å leie inn vikarer ved for eksempel sykdom og permisjon, foreslår vi en ny hjemmel for midlertidig ansettelse i bemanningsforetak, sier Hauglie til VG.

Ministeren sier at denne hjemmelen bare skal gjelde bemanningsforetak, og bare for arbeidstaker som skal leies ut til reelle vikariater.

– Respekterer ikke Clockwork-dommen

– Med dette lovforslaget reverseres den opprydningen som domstolen foretok i Clockwork-saken. Det hadde vært bedre om regjeringen overlot dette til domstolene, som har fastslått at «fast ansatt uten garantilønn« eller nulltimerskontrakter er en form for midlertidig ansettelse. Regjeringen vil nå gjøre dette lovlig i bemanningsbransjen, sier leder for LOs juridiske avdeling, Atle Sønsteli  til LO-Aktuelt.

Juristen sier at forslaget er konstruert for å legalisere nulltimerskontraktene til NHO Service. Avtaler som nylig ble kjent ulovlige av Bergen tingrett i den såkalte Clockwork-saken.

– Vi fikk medhold i tingretten. Men nå kan denne dommen bli lite verdt fordi regjeringen endrer loven og gir bemanningsbransjen særfordeler som andre virksomheter ikke har. Vi vil nulltimerskontrakter til livs. Regjeringen aksepterer at dommen er korrekt slik dagens lov er. Men så sletter de og reverserer loven og sukrer det hele litt med noen kvoteregler som skal begrense skadevirkningene noe. Vi ser ingen grunn til at bemanningsbransjen, som utfordrer det organiserte arbeidslivet, skal få noen særbehandling eller få noe konkurransefortrinn, sier Sønsteli Johansen til LO-Aktuelt.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *