(Illustrasjon: NCC/Lund+Slatto arkitekter)

– Gleder oss til å bygge Valle Wood i massivtre

NCC satser milliarder på kontorprosjektet Valle Wood i Oslo og et av byggene blir Norges største næringsbygg i massivtre.

Byggene er tegnet av Lund + Slatto arkitekter og vil vekke stor oppsikt, spår konsernet.

Fremtidsrettet materiale

Bygg A, også kalt Valle Wood, blir Norges største næringsbygg i massivtre. Arbeidene går fra 1. kvartal 2017 og planlegges ferdigstilt 4. kvartal 2018.

– Dette er en virkelig offensiv satsing, som vi gleder oss stort over å komme i gang med, sier Manne Aronsson, leder i NCC Property Development.

Du kan se en kort reklamefilm om Valle Wood her:

 

Valle Hovin-området har hittil ikke vært aktivisert i større grad, men med NCC som aktiv pådriver skjer det nå store forandringer som vil gjøre dette til en vital del av hovedstaden. Første byggetrinn er på 6700 kvadratmeter og totalt vil hele kontorprosjektet Valle bestå av 60.000 kvadratmeter når alle fem byggetrinn står ferdig.

(Illustrasjon: NCC/Lund+Slatto arkitekter)

– Vi gleder oss spesielt til å bygge Valle Wood i massivtre, et fremtidsrettet og bærekraftig byggemateriale som vi har stor tro på, sier Are Strøm, leder i NCC Building.

Valle ligger meget sentralt i Oslo, med bare få minutters gange til kollektivknutepunktet Helsfyr.

 

annonse

Ambisiøs miljøprofil

I tillegg til at Valle Wood blir bygget i massivtre skal bygget rette seg etter strenge miljøkrav under byggingen og sertifiseres BREEAM excellent.

Byggeperioden blir også preget av NCCs eget «Grønn byggeplass»-konsept. Dette er en intern retningslinje for å sikre en mer miljøvennlig drift i byggeperioden gjennom blant annet fokus på energiforbruk, avfall, transport og redusert kjemikaliebruk. NCCs interne retningslinjer strekker seg lenger enn dagens myndighetskrav.

– Valle Wood får et naturlig nordisk uttrykk som er identitetsskapende for både bygget og området. Vi er ikke på Valle kun for å bygge kontorer, vi tar også et stort eierskap til utviklingen av området. NCC legger vekt på å tilpasse prosjektene for nærområdene og har som ambisjon å bidra til at også disse utvikles for allmenheten. Rundt kontorprosjektet kommer det både boliger, skole, barnehage og Vålerengas nye stadion, forteller Manne Aronsson.

(Illustrasjon: NCC/Lund+Slatto arkitekter)

Gatedraget mellom byggene vil få en spoiler over første etasje, som blir et utvidet grønt tak, der man kan ha urtehage og andre vekster. Det grønne taket vil være synlig fra gateplan og forsterke miljøfokuset som spesielt betoner viktigheten av varmt og innbydende treverk for å myke opp i omgivelsene med stål og betong.

– Valle Wood skal være nedpå og stilig, samtidig som det gir en eksotisk følelse av tilgang til nordisk natur. Dette er tradisjoner i samspill med nyskaping, påpeker Aronsson.

 

 

Kommenter

Del denne artikkelen