Avtalen gjelder for et stort byggeprosjekt på Vollebekk i Oslo, der 800 boliger nå skal oppføres. (Illustrasjon: Obos)

Enklere for de seriøse og verre for de kriminelle

Skatteetaten har inngått en samarbeidsavtale med OBOS Nye Hjem AS og Veidekke Entreprenør for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.

– Dette er første gang Skatteetaten inngår en forpliktende avtale med flere parter i et byggeprosjekt av et slikt omfang, sier regiondirektør Ann Kjersti Kjeia Sletten.

Virkeområdet for avtalen er alle leverandører og underleverandører som ønsker kontrakt i dette boligprosjektet.

Tilgang til taushetsbelagt informasjon

Målet med samarbeidet er å utveksle opplysninger som bidrar til at OBOS og Veidekke gir kontrakter til underentreprenører som oppfyller sine lovmessige plikter, slik som arbeidsmiljøloven, forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter og skatte- og avgiftslovgivningen.

De som ønsker å være leverandører og underleverandører, må altså gi OBOS og Veidekke fullmakt til å innhente taushetsbelagt informasjon fra Skatteetaten.

Verner om seriøse aktører

– Vi ønsker å gå foran i kampen mot kriminelle forhold i bygg- og anleggsbransjen. Men skal vi lykkes må vi ha med oss myndighetene og de store byggherrene på laget. Derfor setter vi stor pris på at Skatteetaten og OBOS nå blir en aktiv partner for å forebygge og bekjempe arbeidsmarkedskriminalitet, sier regiondirektør Hans Olav Sørlie i Veidekke Entreprenør.

– OBOS ønsker å bidra aktivt i arbeidet mot svart arbeid på byggeplassene. Økt informasjonsutveksling er et viktig virkemiddel i dette arbeidet. Basert på erfaringene fra Vollebekk, vil OBOS vurdere å innføre dette på alle våre byggeplasser, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

 

Begrenser handlingsrommet

– Illegale firma har i mange år truet seriøse aktører i byggebransjen ved blant annet konsekvent å underby i anbudskonkurranser. Vi kan tilby et bedre beslutningsgrunnlag for dem som skal ta inn nye leverandører. Det vil bidra til å begrense handlingsrommet til de kriminelle aktørene, sier regiondirektør Ann Kjersti Kjeia Sletten.

 

Fakta om avtalen som ble signert 01.06.17:

  • Leverandører som vil inngå kontrakter i forbindelse med byggeprosjektet på Vollebekk, må signere et fullmaktsskjema som gir henholdsvis OBOS eller Veidekke tilgang til taushetsbelagte opplysninger i hele kontraktskjeden
  • De sender i sin tur kryptert informasjon til Skatteetaten, som verifiserer at leverandørene er registrert i riktige registre og at de har overholdt sine skatte- og avgiftsforpliktelser
  • Oppdages avvik, blir leverandøren bedt om å redegjøre for dette, og eventuelt betale utestående restanser hvis de ønsker å legge inn anbud
  • Leverandører som ikke innretter seg, blir gjort kjent med at de kan avvises fra fremtidige oppdrag med OBOS og Veidekke.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *