Rune Langsø Johansen, regiondirektør i Skatt Midt-Norge og Ann Elisabeth Wedø, administrerende Direktør i Sykehusbygg HF. (Foto: Sykehusbygg HF)

Vil bygge seriøst for ti milliarder årlig

Sykehusbygg HF skal investere inntil 10 milliarder kr årlig i helsebygg. Nå inngår helseforetaket et samarbeid med Skatteetaten om å bekjempe arbeidslivskriminalitet på byggeplassene.

Under årets Sykehusbyggkonferanse undertegnet Skatteetaten og Sykehusbygg en samarbeidsavtale.

– Samarbeidet skal bidra til å hindre arbeidskriminalitet og sosial dumping på byggeprosjektene, sier administrerende direktør i Sykehusbygg HF Ann Elisabeth Wedø.

Får bedre oversikt

Samarbeidet mellom Skatteetaten og Sykehusbygg går blant annet ut på å utveksle informasjon som sikrer at leverandører og underleverandører opptrer i samsvar med norsk skatte- og avgiftslovgivning.

Alle leverandører må gi fullmakt som sikrer innsyn i taushetsbelagt informasjon. Skatteetaten skal også bidra med opplæring og kompetanseheving av ansatte.

Avtalen ble undertegnet på den årlige konferansen i Trondheim. (Foto: Sykehusbygg HF)

– Samarbeidet med Skatteetaten er et veldig positivt skritt i kampen mot arbeidskriminalitet, og
bidrar til at entreprenører konkurrerer om oppdragene på like vilkår. Åpenheten vi nå vil ha med
leverandørene våre gjør at vi kan forsikre oppdragsgiverne enda bedre kvalitet, sier Wedø.

Ett av flere tiltak

Sykehusbygg leder store sykehusprosjekter på oppdrag fra helseforetakene, og tar arbeidet med å forhindre kriminelle forhold på byggeplasser, svært alvorlig. Samarbeidet med Skatteetaten er bare ett av flere tiltak. I sommer annonserte Sykehusbygg at de, sammen med Veidekke Entreprenører, ville prøve ut et nytt verktøy som også skal forhindre arbeidskriminalitet og sosial dumping.

– Det er viktig at arbeidskriminalitet tas seriøst. Sykehusbygg skal levere effektive prosjekter av høy kvalitet og da må man ha både lovlige og gode forhold på byggeplassene. Det er en viktig samfunnsoppgave, og derfor er vi veldig takknemlig for at vi får denne hjelpen fra Skatteetaten. Samarbeidet gjør at vi kan ha bedre kontroll og kan påvirke byggebransjen, forteller Wedø.

Glad for at Sykehusbygg tar ansvar

Skatteetaten har også liknende avtaler med andre aktører, blant andre Statens Vegvesen. Dette er en følge av fokuset Skatteetaten har hatt på å styrke innsatsen mot arbeidskriminalitet gjennom tiltak på egenhånd og ved samarbeid med andre organisasjoner og bedrifter.

– At store innkjøpere og leverandører etterlever og bruker seriøse aktører, er avgjørende for å begrense handlingsrommet til de kriminelle aktørene i bransjen. Vi er derfor veldig glade for at Sykehusbygg, gjennom denne avtalen, tar på seg dette store ansvaret i kampen mot kriminalitet i arbeidslivet, sier Rune Langsø Johansen, regiondirektør i Skatt Midt-Norge.

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *