(F.v) Fagansvarlig i Sykehusbygg HF Jens Eirik Ramstad, andre nestleder i LO Roger Heimli, administrerende direktør Ann Elisabeth Wedø, avdelingsleder HMS & Forhandling Knut Bodding, anleggssekretær LO Truls Strand Nilsen og prosjektdirektør i Sykehusbygg HF Dag Bøhler. (Foto: Øyvind Ludvigsen / Sykehusbygg)

Sykehusbygg og LO inngår seriøst samarbeid

LO og Sykehusbygg signerte nylig en samarbeidsavtale som skal gi bedre sikkerhet, trivsel og arbeidsmiljø på byggeplassene deres.

Samarbeidet er et av flere tiltak som Sykehusbygg iverksetter i år. Målet er å forhindre at arbeidskriminalitet og sosial dumping får rotfeste i de store utbyggingsprosjektene til Sykehusbygg.

Sykehusbygg har ansvaret for noen av landets største byggeprosjekter. Fremover skal det investeres for ti milliarder kroner i nye sykehus årlig.

Les også: Prøver ut nytt seriøsitetsverktøy

Økt seriøsitet og sikkerhet

Nå skal LO ha en representant på de større utbyggingsprosjektene til den offentlige byggherren. Avtalen skal bidra til sikkerhet, trivsel og et godt arbeidsmiljø på byggeplassen, samt bistå prosjektlederne med å forebygge sosial dumping og arbeidskriminalitet.

– Vi har svært god erfaring med å samarbeide med LO på dette området. De tre siste store utbyggingsprosjektene, St.Olavs Hospital, A-Hus, og Østfoldsykehuset har alle fått god verdi ut av et HMS-samarbeid med LO, forteller Jens Eirik Ramstad, fagansvarlig i Sykehusbygg HF.

LO-representanten skal inngå i byggherrens utbyggingsorganisasjon og arbeide for å skape trivsel og en sikker byggeplass, blant annet med å følge opp at byggherrens HMS-krav blir fulgt.

Positive til samarbeidet

Blant annet skal LO-representanten drive holdningsskapende arbeid og delta på HMS runder. Representanten skal også gi råd til tillitsvalgte i prosjekter og skal bidra til gode forhold mellom byggherreorganisasjonen og entreprenører.

– LO har arbeidet innenfor dette feltet i mange år, og vi er svært glade for å få til dette samarbeidet med Sykehusbygg. Det at Sykehusbygg, i tillegg til andre tiltak i kampen mot arbeidskriminalitet og sosial dumping, velger dette samarbeidet er vi meget godt fornøyd med. Vår erfaring og kompetanse fra liknende prosjekter viser at dette har vært nyttig og gitt gode resultater, sier LOs anleggssekretær Truls- Olav Strand Nilsen.

Avhengig av gode og lovlige forhold

Samarbeidet er et av flere tiltak som Sykehusbygg nå gjør for å bekjempe arbeidskriminalitet og sosial dumping på arbeidsplassen. Tidligere i år annonserte Sykehusbygg et samarbeid med Veidekke Entreprenører. Det gikk ut på å teste ut et verktøy som skal gjøre det enklere for entreprenører og byggherrer å følge opp at kravene etterleves.

– I tillegg til tradisjonell byggeplass-sikkerhet (SHA), er det viktig at vi har et fokus på bekjemping av arbeidskriminalitet og sosial dumping på arbeidsplassen. Sykehusbygg jobber med store prosjekter og vi er avhengig av ryddige forhold. Ved å samarbeide med LO og andre sentrale aktører, kan vi utøve vår handlingsplikt mer effektivt og få gjort noe med problemet, avslutter Ramstad.

I første omgang er intensjonen at det skal engasjeres en LO-representant i de største utbyggingsprosjektene, med mål om ytterligere å utvide samarbeidet og inkludere flere prosjekter i fremtiden.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *