Sverre Valde, daglig leder i Nomiko (Foto: Thomas Andersen)

Ruteretur fyller 15 år

Returselskapet har siden oppstarten samlet inn over 800 000 isolerglassruter med miljøgiften PCB. – Det er fortsatt en god del slike ruter igjen, sier daglig leder Sverre Valde.

Disser rutene ble produsert på 1960 og -70 tallet og er farlig avfall.

Viktig ordning

Ruteretur AS startet innsamlingen av PCB-ruter i 2002, og har for lengst etablert seg som en sentral aktør i bygge- og avfallsbransjen. Det er nå stor oppslutning om ordningen som sikrer høy innsamling av PCB-ruter over hele landet.

Non-profitt selskapet eies av Glass og Fasadeforeningen, Hovedorganisasjonen Virke, Norges Bygg- og Eiendomsforening, Norsk Eiendom og Norsk Trevare.

– Den brede eierstrukturen er nok en viktig årsak til at de fleste importører og produsenter av isolerglasruter støtter opp om produsentansvarsordning, sier daglig leder i Ruteretur Sverre Valde via pressemeldingen.

Alle som importerer eller produserer isolerglass til det norske markedet skal betale et vederlag for å finansiere innsamlingen og behandlingen av PCB-ruter.

Ruteretur har i dag 175 deltakere som betaler dette vederlag, som for tiden er kr 12 per isolerglassrute.

 

– Vi skulle gjerne fått mer drahjelp fra myndighetene, for det er fortsatt noen som ikke overholder det lovpålagte kravet om å være deltaker hos et godkjent retursystem, og vi er det eneste godkjente retursystemet for PCB-ruter sier Sverre Valde i pressemeldingen.

– Men Miljødirektoratet har kommet noe mer på banen og vi har for tiden et godt samarbeid i arbeidet med å fange opp gratispassasjerene som prøver å snike seg unna der ute.

Fortsatt stort behov

Det ble antatt at flesteparten av PCB-rutene alt var skiftet ut da Ruteretur ble stiftet 3. juni 2002, og det var få som da trodde at Ruteretur skulle bli 15 år.

Oversikten over innsamlede PCB-ruter fra og med 2002 viser at antall gjenværende PCB-ruter var noe høyere enn antatt. Videre har PCB-rutene hatt lengre levetid enn beregnet. Derfor er det en god del PCB-ruter igjen, men både gjenværende mengde og årlig innsamlet mengde er kraftig redusert.

– De to siste årene har nedgangen i antall innsamlede PCB-ruter blitt redusert med 12 % årlig og det forventes at årlig innsamlet mengde i 2017 blir rundt 40 000 ruter, mot 70 000 for bare få år siden. Det blir derfor spennende å se hvor gammel jubilanten blir, men den har nok kommet godt over midtlivskrisen, avslutter daglig leder i Ruteretur Sverre Valde.

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.