Sjekk stillasene nøye i sommer!

– Vi får ta lærdom av dette og håpe at andre også gjør det, sier byggmester Tor-Henrik Rød på Tjøme. Et halvt år etter et avsluttet avvik på et stillas fikk han et enormt overtredelsesgebyr.

Rød tar kontakt med Byggmesteren for å advare andre håndverkere.

– Vi holdt på med et tilbygg på en eksisterende fritidsbolig ute på Hvasser i midten av juni i fjor, forteller Rød som driver Byggmester Reidar Solheim sammen med byggmester Karl Fredrik Landsrød.

Arbeidstilsynet varslet tidligere i år om økt fokus på arbeider i høyden i sine tilsyn:

Les også: Strengere reaksjoner på farlig arbeid i høyden

En vanlig sommerdag

– Det ble arbeidet på forskjellige plasser, og vi hadde montert stillas rundt så og si hele hytten. Noe var tatt ned der vi var ferdige og annet stillas var satt opp på nytt.

– Ingen var oppe på arbeid i det aktuelle området, da Skatt Sør, Arbeidstilsynet og politiet kom på kontroll. De påpekte at et hjørne av stillaset var dårlig sikret. Det var ikke noen arbeider som ble utført i det aktuelle stillaset, sier byggmester Rød. (Foto: Privat)

– Deler av stillaset ble midlertidig stengt. Arbeidstilsynet var der på slutten av dagen og vi fikk utbedret dette dagen etterpå, slik at avviket kunne lukkes og byggeplassen ble gjenåpnet.

Utpå høsten, i september/oktober, fikk Rød et brev fra Arbeidstilsynet om at saken var avsluttet siden alle avvik i saken var lukket.

– Men det var ikke avsluttet likevel! I midten av januar i år fikk vi et nytt brev med varsel om overtredelsesgebyr. På 60 000 kroner. Over et halvt år etterpå, sier byggmesteren.

 

Ikke avsluttet likevel

– Da ble jeg litt paff, for å si det pent, sier Rød som tok tak i dette via advokat i Byggmesterforbundet og en lokal advokat.

– Sammen svarte vi på brevet : Vi innrømmet det opprinnelige avviket på grunn av dårlig sikring i det hjørnet, men forklarte at avviket ikke var så alvorlig som de ville ha det til nå. Vi henviste også til tidligere tilsyn hos oss der det aldri har vært noe å utsette. Regionalt verneombud ga oss også gode skussmål for ryddige byggeplasser, forklarer Rød.

Firmaet sa også ifra at de ikke ble varslet om overtredelsesgebyret under tilsynet eller i ettertid.

Men alle argumenter ble avfeid og overtredelsesgebyret på 60 000 kroner ble fattet i februar 2017.

Det virker nesten som deres avvik i fjor er tatt med i Arbeidstilsynets nye fokus mot arbeider i høyden i år?

– Ja vi sitter litt med den følelsen, sier byggmesteren.

Hva skal dere gjøre?

– Vi valgte å betale gebyret, lære av dette og bli ferdig med saken. Vi må skjerpe rutinene våre ytterligere. Det har vi fått bekreftet av regionalt verneombud, som har gitt oss gode skussmål etterpå. Dette nevnte vi også i vår protest mot gebyret. Uten at det hjalp noenting, sier byggmesteren.

Han advarer andre seriøse bedrifter mot å ta noe for gitt under tilsynet – også etterpå selv om alt virker ok:

– Det som er viktig er å følge monteringsanvisingen til produsenten av stillaset, samt bruk av nødvendig fallsikringsutstyr der dette er behov. Ikke ta noe som en selvfølge lenger. Husk at det minste avvik kan gi uventede gebyrer.

– Det vi er mest skremt over er at et avvik på en avsluttet byggeplass – som vi mener ikke er så alvorlig – kommer tilbake på oss på denne måten.

– Vi får ta lærdom av dette og håpe at andre også gjør det, sier byggmester Tor-Henrik Rød.

Arbeidstilsynet: Vi skal forsøke å reagere raskt

Arve Semb Christophersen er regionsdirektør i Arbeidstilsynet Sør-Norge og gir følgende kommentar til Byggmesteren i saken:

– Sikring av arbeid i høyden er veldig viktig. Hvert år skjer det alvorlige ulykker på grunn av for dårlig sikring. Derfor har byggmester Rød helt rett når han sier at det er viktig å følge monteringsanvisningen til produsenten av stillaset og bruke nødvendig fallsikringsutstyr der det er behov. Det er viktig først og fremst for å sikre arbeidstakerne, skriver Semb Christophersen.

– Det er fint at det blir oppmerksomhet omkring disse sakene, sier Arve Semb Christophersen i Arbeidstilsynet Sør-Norge. (Foto: Arbeidstilsynet)

– Jeg forstår at det kan virke litt rart å få en reaksjon etter flere måneder og vi skal i Arbeidstilsynet forsøke å reagere raskt og effektivt. Det er sikkert lettere å forholde seg til, avslutter regionsdirektør Arve Semb Christophersen.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *