Fra venstra: konsernsjef Oddvar Haugen, prosjektutvikler massivtre Kay-Uwe Grieger og tømrer Stian Svalheim, master i arkitektur. (Foto: Nordbolig)

Vil vokse med massivtre og nullutslippsboliger

Nordbolig har ansatt en ny arkitekt og en ny prosjektutvikler som skal ha ansvar for konsernets satsning på massivtreprosjekter og nullutslippsboliger i årene som kommer.

Som ett ledd i dette har konsernet også inngått en intensjonsavtale med Elverum Tomteselskap om kjøp av en tomt på Ydalir på Elverum som er et forsøksområde for bygging av en bydel med høy miljøprofil.

Les også: Nordbolig går gode tider i møte

Rimeligere boliger

– Det er to årsaker til vår satsning på massivtre. Det er økt egenproduksjon ved å erstatte stål og betong som bærende konstruksjoner og ikke minst de miljømessige fordelene massivtre blant annet har gjennom bedre inneklima, ytre miljø og generell ressursbruk, sier konsernsjef og eiendomsutvikler Oddvar Haugen.

Konsernet har flere prosjekter i skuffen som nå tas frem.

Ferdig produserte elementer i massivtre klare til opplasting og utkjøring til byggeplass. (Foto: Nordbolig)

– Massivtre kan være et godt alternativ til tradisjonell bygging i tre og betong. Vi bygger boliger i et marked som er veldig følsomt på pris, og ser derfor at bruk av massivtre vil kunne medføre større egenproduksjon som igjen vil kunne bedre inntjening for konsernet, forklarer Haugen.

– Samtidig vil vi klare å bygge rimeligere boliger enn gjennom bruk av eksterne entreprenører, forklarer Haugen og legger til at gjennom å bygge opp egen kompetanse innenfor dette fagfeltet ønsker Nordbolig å befeste sin posisjon som en fremtidsrettet bolig- og eiendomsutvikler i innlandet.

 

annonse

Bygg med høy miljøprofil

Gjennom en intensjonsavtale med Elverum Tomteselskap deltar Nordbolig i en prosjektgruppe i samarbeid med et forskingssenter drevet av NTNU og SINTEF/Byggforsk som heter ZEN (Zero Emission Neighbourhoods).

Målsetningen med prosjektet er å bygge en bydel med høy miljøprofil og bidra til klimavennlige løsninger. Konkret kommer dette til å gjenspeile seg i energiløsninger, materialvalg og transportløsninger.

Med bygging i massivtre får man mye større arkitektoniske frihet. Her et bilde fra en innvendig enebolig. (Foto: Nordbolig)

– Dette vil være viktig kunnskap og god læring som vi vil ta med oss inn i utviklingen av våre nye boligprosjekter i årene som kommer, sier Haugen.

Kay-Uwe Griger har jobbet med prosjektering, montasje og levering av massitvtre siden 2007 og har deltatt på de fleste massivtreprosjektren i Norge. Stian Svalheim har jobbet som arkitekt siden 2014 og tok sin masteroppgave på massivtre. Svalheim har også bakgrunn som tømrer. (Foto: Nordbolig)

Som en del av utviklingsarbeidene starter konsernet også i disse dager opp med prosjekteringen av den første flermannsboligen som skal bygges allerede til høsten på Raufoss i Oppland.

– Her vil vi kunne gjøre våre erfaringer før vi starter opp arbeidene på de neste prosjektene på Ydalir i Elverum og i Øyer i Oppland, sier Haugen og avslutter optimistisk og engasjert:

– Dette vil være vårt bidrag til et bedre miljø og en bærekraftig boligbygging.

 

 

Likte du denne artikkelen? Abonner på fagtidsskriftet Byggmesteren og få bladet fullspekket med lesestoff rett i posten.

Trykk her for priser og bestilling!

Kommenter

Del denne artikkelen