Bygget er oppkalt etter den norrøne guden Ull. (Foto: Skjermbilde fra filmen / Moelven)

Massivt og praktfullt

Videoreportasje: I hovebygget til landbruksuniversitet i Uppsala (Sverige) er det satset stort på en unik kombinasjon av limtre og massivtre.

Bygget har fått navnet Ulls hus og med synlige bjelker i massivtre utgjør den et praktfullt inngangsparti til hele universitetsområdet Campus Ultuna.

Se filmen fra Ulls hus:

Estetisk tiltalende

Det er miljø- og klimavennlig og det har en sterk forankring i svensk tradisjon – tre som byggemateriale er en del av den svenske sjelen. Argumentene for å bruke tre i Sveriges Lantbruksuniversitetet (SLU) var mange.

– Vi var sugne på å bygge i tre av disse årsakene, og også fordi det harmonerer med de opprinnelige byggene ved SLU. Det stemte bare med deres profil, sier arkitekten Paul Kvanta ved Ahrbom & Partner, som har tegnet bygget.

Romfølelsen i inngangshallen kan bare kalles monumental med sine store treflater. (Foto: Thomas Harryson / Moelven)
Romfølelsen i inngangshallen kan bare kalles monumental med sine store treflater. (Foto: Thomas Harryson / Moelven)

– Den store utfordringen i dette prosjektet var å gjøre byggeelementene til en del av konseptet. Det innebar at vi måtte være svært presise med alle konstruksjonsdetaljer, å skjule alle installasjoner og skape harmoniske linjer i konstruksjonen. Alle sammenføyninger og fuger er skjult og alle skruer og hull er sparklet og slipt ned, sier han.

Sjelden kombinasjon

Paul Kvanta forteller at man så etter referanseprosjekter rundt om i landet og Europa når man begynte å tegne Ulls hus.Man fant noen som delvis lignet på ideene man hadde for bygget. Men det var ingen bygg i Sverige der massivtre er brukt på denne måten i kombinasjon med synlig konstruksjon og himling.

(Foto: Thomas Harryson / Moelven)
(Foto: Thomas Harryson / Moelven)

– Idag er det ikke uvanlig med massivtreprosjekter i denne størrelsen. Det uvanlige er typen bygg med store, representative rom med stort volum, samt kontorer og det faktum at konstruksjonen er så synlig. Både byggherre og entreprenør ble mer eller mindre forelsket i ideene vi presenterte, noe som gjorde at alle trakk i samme retning. Det er en av årsakene til at prosjektet ble så vellykket, sier Paul Kvanta.

Bygget har form som en lettere vridd kvadrat på cirka 30 x 30 meter med en inngangshall oppbygget rundt en limtrekonstruksjon. Den er utformet som et sammenhengende volum i tre etasjer, med et felles 1000 m2 stort tak som består av «kassetter» i limtre og massivtre bjelkelag. I kassettene er det montert inn fritthengende akustiske absorbenter.

 

Maksimal trebruk

Tanken er at taket skal kunne oppleves i sin helhet for å understreke at inngangshallen er et rom. I inngangshallens etasjer 1-3 har målet vært at alt skal tilpasses modulen – steingulv, undertak og parkettgulvet på plan 3, der kvadratiske felt er vridd vekslende i 90 grader slik at det oppstår et sjakkmønster.

(Foto: Thomas Harryson / Moelven)
(Foto: Thomas Harryson / Moelven)

– Generelt har interessen for tre økt kraftig i de siste årene. Blant arkitekter er tre utrolig populært i dag, forteller Paul Kvanta og nevner at det stadig dukker opp flere eksempler på trebruk. Og det gjelder ikke bare offentlige bygg, men også boliger – selv om de kanskje ikke har synlig takkonstruksjon på samme måte som i Ulls hus. Her må det nevnes at det er brukt stålbjelker i et begrenset omfang i bygget, men de er kledd inn i limtre og er helt skjulte.

Store krav til presisjon

For Moelven ­Töreboda AB, som leverte tre til konstruksjonen – samt massivtre i samarbeid med det østerriske selskapet Mayr Meinhof – har Ulls hus vært et helt unikt prosjekt.

– Det innholder få standardkomponenter. Nesten alt er spesialdimensjonert med meget grove dimensjoner. det har bidratt til at prosjektet skapte betydelige volumer. Totalt har vi levert 500 m3 limtre og 3 000 m3 massivtre, sier Johan Åhlén, direktør i Moelven Töreboda.

(Foto: Thomas Harryson / Moelven)
(Foto: Thomas Harryson / Moelven)

– Att nesten hele konstruksjonen er synlig har stilt store krav til presisjon og detaljarbeid, og medvirket til at finishen ble særlig viktig. Med Ulls hus gjør vi et nybrottsarbeid og bidrar til å skape et bygg med nye uttrykk – både i forhold til prosjektet størrelse og detaljutførelse. Det er nesten som et stort møbel, forteller han.

Rask og tørr montering

Monteringsarbeidet ble gjort på plassen med lett værbeskyttelse og uten telt. Det ligner på byggemåten ellers i Europa.

– Siden monteringen av en trekonstruksjon går raskt, begrenses eksponeringen for vær og vind, noe som er en stor fordel for kvaliteten. Det bidrog også til å redusere den totale byggetiden, noe som førte til lavere byggekostnader, sier Åhlén. Han mener at Ulls hus er et gjennombrudd for kombinasjonen limtre og massivtre som en helhet i utformingen av store lokaler.

– Med fasit i hånden kan jeg konstatere at alle har gjort en fantastisk jobb. Det har også ledet til et tettere samarbeid mellom Moelven Töreboda AB och Mayr Meinhof når det gjelder levering av massivtre, sier han.

Støtter lokale og miljøet

At det ferdige bygget ble vellykket, er rektor for Sveriges Lantbruksuniversitet, Lisa Sennerby Forsse, enig i:

–Vi er veldig fornøyd! Huset er fantastisk vakkert med så mye synlig tre innendørs. Trappen i tre som helt opp til sjette etasje er veldig tiltalende, sier hun. Sennerby Forsse forteller at man gjerne ville ha en omfattende trebruk i det nye bygget.

(Foto: Thomas Harryson / Moelven)
(Foto: Thomas Harryson / Moelven)

– Å bruke tre som byggemateriale er en del av vår idé. Det er en måte å støtte det svenske skogbruket, og medvirke til utviklingen av et mer energieffektivt samt klima- og miljøvennlige byggetradisjoner, sier hun.

– I starten var det en viss uro for at mye synlig tre skulle minne om idrettsbygg fra 70-tallet. Men slik ble det ikke i det hele tatt. Dette er helt anderledes, konstaterer hun.

Ulls hus er arbeidsplass for alt administrativt personale ved SLU, samt andre institusjoner. Her er det plass til styrerom, representasjonslokaler, møterom, tegnesaler, ateliérer, auditorier, SLU´s sentralarkiv og en butikk.

 

Ulls Hus

  • Nytt hovedbygg for Sveriges Lantbruksuniversitet
  • Arbeidsplass for 95 personer. Inneholder 9 møterom
  • Størrelse: 24 000 m2 BTA.
  • Byggeår: 2012–2015
  • Arkitektbyrå: Ahrbom & Partner Arkitektkontor
  • Konstruktør: Bjerkings/Björn Johanson
  • Leverandør av trekonstruksjoner og massivtre: MoelvenTöreboda AB
  • Byggherre: Akademiska Hus i Uppsala

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *