Det er mulig å oppgradere eldre hus til samme standard som nye hus. (Foto: Byggmesteren)

Gamle hus blir gode som nye

Riktig oppgradering av 60- og 70-tallsboliger er tema for en seminarserie som arrangeres i Oslo, Bergen, Kristiansand, Trondheim og Tromsø i april og mai.

Gamle hus kan bli like gode som nye når det gjelder både energibruk, komfort og arkitektur.

Les også: SEOPP forsker mer på rehabilitering

To boliger er oppgradert

Planleggingsfase, byggefase og ferdig oppgraderte hus er beskrevet i rapporten Oppgradering av et 60-tallshus og et 70-tallshus. Erfaringene vil også bli belyst på en rekke seminarer i løpet av våren.

– Illustrasjoner og beskrivelser gir råd og inspirasjon til de som skal planlegge slik rehabilitering; fra huseiere til arkitekt og byggmester, sier seniorforsker Anne Gunnarshaug Lien ved SINTEF Byggforsk.

Boligen på Hjellestad fra 1975 er ett av husene som har fått nytt liv. (Foto: Jiri Havran)

To typiske hus fra perioden 1960-1980 er oppgradert i forbindelse med prosjektet. Boligeierne er småbarnsfamilier som hadde ønsker og behov for oppgraderingen som mange kan kjenne seg igjen i. De ferdige demo-husene viser at det er mulig å oppgradere eldre hus til samme standard som nye hus både når det gjelder energibehov, bokvaliteter, tilgjengelighet og arkitektonisk uttrykk.

– De fleste som skal pusse opp har behov for informasjon og gode råd. Tett samarbeid mellom boligeier, arkitekt, byggmester og energirådgiver sikret de gode resultater for demo-husene i SEOPP, sier Lien.

 

Billigere enn nybygg

Husene gjennomgikk en omfattende rehabilitering både utvendig og innvendig, og ble nesten som nye. Kostnaden ble lavere enn for å rive og bygge nytt, men en viktig erfaring var at det er nødvendig å ha en budsjettpost for uforutsette utgifter.

– Rehabilitering vil alltid være forbundet med noe usikkerhet fordi enkelte utfordringer kun kan avdekkes etter at konstruksjonen er åpnet. Dessuten vil det ofte dukke opp nye muligheter og ønsker i løpet av prosessen, sier Lien.

Tilskuddet fra Enova til oppgradering av bygningskroppen var et viktig mål i planleggingsprosessen for SEOPP-husene. Tydelig definerte mål for energinivået og et betydelig støttebeløp var viktig å forholde seg til både for boligeier, energirådgiver, arkitekt og byggmester.

Erfaringene fra prosjektet er blant annet:
·         Gamle hus kan bli like gode som nye med hensyn til energibruk, komfort og arkitektur.
·         Kostnadene for utvendig og innvendig oppgradering var omtrent like store.
·         Tettheten ble forbedret med over 60 %, men som for de fleste hus kunne ikke alle bygningsdeler tettes til samme nivå som for nye hus.
·         Støtten fra Enova med definerte krav viste seg å være avgjørende for oppnåelsen av energiresultatene.

Arrangerer seminarer

Oppgradering av boliger til dagens nivå for energibruk og brukskvalitet er også tema for en seminarserie som arrangeres i Oslo, Bergen, Kristiansand, Trondheim og Tromsø i april og mai.

Seminarene starter med befaring i et oppgradert hus, og det blir mulighet for å delta på en workshop påfølgende dag med diskusjon av deltakernes konkrete prosjekter.

Målgruppen er byggmestere, arkitekter, boligeiere, byggevareleverandører og håndverkere.

Seminarene arrangeres i samarbeid med Husbanken

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *