Demohuset på Årvoll før oppgradering. (Foto: Anders Engeland)

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

SEOPP forsker mer på rehabilitering

Rehabiliteringen av SEOPP-prosjektets demohus på Årvoll i Oslo er i gang. Eneboligen fra sekstitallet skal få like god standard som et hus bygget etter dagens forskriftskrav.

Planene for rehabiliteringen er godkjent i Oslo kommune, Enova har gitt tilsagn om støtte og Husbanken har gitt grunnlån.

Byggearbeidene på huset i Kildeveien startet i januar 2016, skriver Sintef Byggforsk på sine nettsider.

Hele bygningsskallet blir oppgradert med nytt tak med ekstra isolasjon, ny kledning og ekstra isolasjon i veggene, isolert sokkeletasje, nye tre-lags vinduer og nye dører, balansert ventilasjon med varmegjenvinning, varmepumpe og rentbrennende vedovn.

Nye bokvaliteter

Huset får også en mer funksjonell planløsning og bedre utnytting av alle tre etasjene. Første etasje får et tilbygg med nytt inngangsparti med stor garderobe og tilgjengelig baderom og mer plass i stua som også får mer dagslys og utsikt.

(Foto: Anders Engeland)
(Foto: Anders Engeland)

Andre etasje får takterrasse med utsikt, ny rominndeling med fire soverom og nye takvinduer som gir fint dagslys i gangen og i bad og WC.

I sokkeletasjen er gulvet pigget opp og isolert. Ekstra takhøyde og innredet oppholdsrom gir muligheter for utleie.

Det skal være billigere å oppgradere enn å rive og bygge nytt

Oppgradering av et gammelt hus kan bli dyrere enn å rive og bygge nytt dersom huset strippes helt. Det koster å rive, fôre ut for ekstra isolering, tilpasse til nye løsninger og så bygge opp igjen.

I SEOPPs demohus har det vært viktig å gjenbruke mest mulig og å spare kostnader. Det har også vært viktig å finne løsninger som gjør det mulig å oppgradere fra utsiden med minimalt arbeid på innsiden.

 

Opprinnelig isolasjon er beholdt i vegger og tak og innvendige overflater er beholdt der det var mulig.

Innvendig kledning på yttervegg og dampsperre er bare skiftet der det er gjort ombygging med ny rominndeling og flytting av vinduer. Den opprinnelige dampsperren er vurdert som god nok for yttervegger der innvendig kledning er beholdt.

Denne vurderingen er gjort fordi hele klimaskjermen får kontinuerlig vindtetting utenpå ny tilleggsisolasjon. Alle vinduene skiftes og tettes med fleksibelt tetteprodukt rundt hjørnene. Kontinuerlige isolasjonsplater brukes på vegger og I-bjelker og tilleggsisolasjon legges oppå eksisterende tak.

Kombinasjonen balansert ventilasjon og tett klimaskjerm hindrer fuktig luft i å trenge inn i veggene, og dampsperrens beskaffenhet blir ikke kritisk.

Holder budsjettet på 2,5 millioner

Oppgraderingen av Kildeveien har et budsjett på 2,5 millioner kr (inkl. mva.) og det skal holde! I tillegg har huseierne spart ca. 100.000 på å gjøre rivearbeider selv og de får ca. 100.000 kr i støtte fra Enova. Mindre enn halvparten av kostnadene går til energioppgraderingen, og resten går til tilbyggene og innvendig oppgradering.

Løsningene kan kopieres

Ambisjonsnivået for energioppgraderingen er tilpasset den økonomiske støtten fra Enova og grunnlånet fra Husbanken. Det mest avgjørende har likevel vært å gjøre en totalvurdering av energisparing, komfort, rasjonelle byggemåter og kostnader for å finne fram til gode løsninger som kan kopieres av mange.

Et viktig mål er å vise at gamle hus kan få like god standard som hus bygget etter dagens forskriftskrav.

Huset på Årvoll som planlagt. (Illustrasjon: Ratio arkitekter AS)
Huset på Årvoll som planlagt. (Illustrasjon: Ratio arkitekter AS)

Om SEOPP-prosjektet

SEOPP-prosjektet skal bidra til at flere huseiere vil rehabilitere sine småhus til ambisiøst nivå for energisparing og at rehabiliteringsmarkedet for småhus blir en attraktiv arena for profesjonelle aktører i byggenæringen.

I SEOPP utvikles løsninger for å gjennomføre oppgradering til en høy energistandard og samtidig oppnå betydelig forbedret inneklima, komfort og fuktteknisk sikre og robuste løsninger. Prosjektet startet i 2013 og avsluttes i 2016. I løpet av denne tiden skal rehabiliteringskonseptene utvikles og dokumenteres gjennom to demohus.

SEOPP støttes av Norges Forskningsråd. Prosjektet eies av Mestergruppen Bolig AS, avd. Mesterhus, og SINTEF Byggforsk er prosjektleder.

Andre prosjektpartnere er Husbanken, Hunton, NorDan, Isola, Glava, Ratio arkitekter, BoligEnøk, Enova, Byggma, Flexit, NVE og VELUX.

Se mer på www.seopp.net

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *