Tun på Zero Village Bergen. (Illustrasjon: Snøhetta)

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

– Vi ser 30-50 år frem i tid

Norges største nullutslippsprosjekt for boliger – Zero Village Bergen – har ventet lenge på klarsignal til å begynne, sier prosjektdirektør i ByBo AS Thorbjørn Haug.

– Dette er et nybrottsarbeid hvor vi og våre samarbeidspartnere har funnet løsninger på mange nye problemstillinger for fremtidens bygg på et helt nullutslippsområde, sier Haug.

Viktig for mange aktører

Stortingets vedtak om energieffektivisering av bygg innebærer en målsetting om nullutslipp som minstestandard innen 2020.

Zero Village Bergen på Ådland er et pilotprosjekt under forskningssenteret ZEB, The Research Centre on Zero Emission Buildings, hvor det for første gang i Norge skal bygges ut et helt boligområde uten utslipp av CO2.

Illustrasjonsbilde av landsbyen sett fra friluftsområde mot hjellestadveien. (Illustrasjon: Snøhetta)

Prosjektet utvikles av boligutvikler ByBo AS i tett samarbeid med bl.a. Sintef, NTNU, Snøhetta, Norconsult, BKK og utvalgte partnere.

– Ved å utvikle et nullutslippsområde med leiligheter og bygg som energimessig er forbundet til hverandre, må vi tenke på en helt ny måte. Vi arbeider med fremtiden i tankene, og ser 30-50 år frem i tid. Per i dag er det blant annet en mismatch mellom hva vi ser blir fremtidens behov og det regelverket som foreligger. Via dette prosjektet skal vi høste erfaringer og tilegne oss kompetanse. Det vil bidra til å endre regelverk og forskrifter for fremtidens byggeprosjekter, hele tiden med nullutslipp som minstestandard i tankene, sier Haug.

 

Har ventet på ja i åtte år

For å nå målet om nullutslipp, skal det planlagte boligområdet bygges med materialer og prosesser som gir et så lite CO2-avtrykk som mulig. Deretter skal det minimale CO2-avtrykket betales tilbake ved at boligområdet produserer egen, ny fornybar energi til å dekke boligenes og det samlede nærområdets energibehov, og slik blir selvforsynt på fornybar energi.

I tillegg skal det produseres ny fornybar energi til lading av elbiler, elsykler og andre formål for å kompensere for det CO2-utslippet som gikk med til produksjon og transport av materialene til byggingen.

Haug påpeker at arbeidet med Zero Village Bergen startet allerede i 2009, og i dag, åtte år etter, venter ByBo på et klarsignal for å realisere prosjektet.

– Som mange vet, er Zero Village Bergen godkjent av Bergen kommune, mens Fylkesmannen har innsigelser blant annet angjeldende valget av plassering på Ådland, som i utgangspunktet ikke var regulert for boligområde.

Miljøverndepartementet har godkjent lokaliseringen av prosjektet, og da det ble lagt ut på høring i kommunedelplanen, kom Fylkesmannen med tilnærmet de samme innsigelsene som departementet overstyrte i 2013.

– Der står vi i dag, forteller Haug. Nå håper han på en snarlig løsning.

– I tillegg til all læringen underveis, er dette et stort kompetanseprosjekt som vil bety mye for næringslivet i Bergen og vil kunne skape nye arbeidsplasser for den regionale byggenæringen. Det blir et kommersielt gjennombrudd for nullutslippsboliger, noe som er nødvendig for å nå målene Stortinget har vedtatt.

 

ByBo og BKK presenterer prosjektet Zero Village Bergen på ByggExpo i Grieghallen 8. mars kl. 16.00, hvor de orienterer om status og hvordan prosjektet skal sette nye standarder for boligutbygging i Norge og utover landegrensene.

 

 

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *