Prosjektleder Magnus Brekka (t.v) og daglig leder Roy Johannessen (t.h.) i Kilen Byggutvikling/Montasjebygg i Kragerø samme med distriktssjef Gøran Berntz i GLAVA, foran borettslaget der kledning og isolasjon fra byggeår skal erstattes for å få ned utslipp og strømregning. (Foto: Glava)

700 000 privatboliger lekker energi

Regjeringen vil tette flere gamle hus for å få ned utslipp og forhindre overbelastning av strømnettet.

700 000 nordmenn bor i småhus bygget før 1990, og som ikke er i nærheten av å tilfredsstille dagens krav til isolering, ventilasjon og oppvarming, skriver Glava.

Energisløsing i eldre boliger

– De fleste boliger i Norge er av eldre dato og har et relativt stort varmebehov. Totalt står husholdningene står for en tredel av elforbruket og en betydelig del av effektbehovet. For å redusere energibruk til oppvarming er det blant annet behov for etterisolering, bedre tetting mot luftlekkasjer og utskifting av vinduer, sier rådgiver Daniel Milford Flathagen i Enova som forvalter tilskudd til private og næringsliv som ønsker å gjennomføre energitiltak.

Gjelder 2 av 3 boliger

Stortinget har fastsatt et mål om 10 TWh redusert energibruk i eksisterende bygg innen 2030, både av hensyn til utslipp og belastning av strømnettet. En vesentlig del er det privatboligene som står for.

Ifølge en studie utført av Prognosesenteret AS i samarbeid med Entelligens AS på oppdrag for Enova, kan norske boliger derfor redusere energibruken med hele 30 prosent ved hjelp av allerede tilgjengelig teknologi og kunnskap.

– Nær 2 av 3 energimerkede boliger har et betydelig energisparepotensial. Dette er et godt eksempel på hvordan vi kan klare å kutte de 10 TWh som alle er enige om at må tas, og som regjeringen har en vedtatt målsetning om å redusere, sier administrerende direktør Jon Karlsen i Glava.

 

Kalde vinterdager utfordrer kapasiteten i strømnettet

For borettslag som samler mange av de aktuelle boligene fra dette tidsrommet har Enova en støtteordning som gjør at styret kan få tilskudd til å kartlegge energieffektiviteten i bygningsmassen og hva de kan tjene på en utbedring.

Det er blitt særlig aktuelt etter at både Forbrukerrådet og Det internasjonale energibyrået har advart mot langt høyere strømpriser i årene som kommer. Statnett spår også en dobling i sine prognoser.

Av de som er i gang med å tette energilekkasjene er et borettslag i Kragerø. De fire firemannsboligene og ti rekkehusene er fra 1967 og kan regne med å kutte energiforbruket med 37 prosent bare gjennom etterisolering og bytte av vinduer.

Det er noe regjeringen vil se mer av.

I den nye avtalen med Enova er styrking av forsyningssikkerheten i strømnettet et viktig mål, fordi kapasiteten særlig utfordres de kaldeste vinterdagene.

– Hoveddelen av den stasjonære energibruken er knyttet til oppvarming av boliger, og det er også oppvarmingsbehovet som bidrar til stort effektbehov når det er kaldt, sier Daniel Milford Flathagen i Enova.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *