Advokat Anne Helsingeng fra Deloite Legal presenterte granskningsrapporten. (Foto: webTV / Drammen kommune)

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Rapport: Null kontroll i Drammen

Hva gikk galt og hvem har ansvaret? Advokatfirmaet Deloitte overrakte tirsdag sin granskningsrapport om korrupsjonssaken i Drammen kommune.

– Undersøkelsen viser at avdelingen ikke har hatt styringsinformasjon knyttet til saksoversikt, kontroll på hvem som godkjenner vedtak, saksinngang mm. skriver Deloite i granskningsrapporten (pdf).

Egen granskning

Som kjent er to av kommunens byggesaksbehandlere siktet for grov korrupsjon. Hele 27 utbyggere er siktet for medvirkning, og det er tatt ut tiltale mot tre av disse foreløpig. Men politiet har varslet at de vil utvide antallet. Beløpene som er involvert faller inn under grov korrupsjon.

Samtidig med politiets etterforskning har Kontrollutvalget i kommunen latt Deloite granske plan- og byggesaksavdelingen. Opprinnelig ville kommunen granske seg selv, men det gikk ikke.

Istedet viser rapporten fra Deloite at ledelsen ikke gjorde jobben sin på en rekke områder:

Man har forsømt CV-sjekk under ansettelsen av de siktede saksbehandlerne, arbeidet deres er ikke blitt fulgt opp i henhold til vedtatte regler, biverv har vært tillatt, tips om kriminelle forhold ble ikke tatt til følge med mye, mye mer.

Kommunen har rett og slett brutt sin egen lov – kommuneloven – på en rekke områder.

Etter Deloittes mening har vesentlige svakheter over flere år knyttet til ledelse, styring, oppfølging, kvalitetssikring og intern kontroll i byggesaksavdelingen, ført til brudd på rettsregler og interne rutiner.

Avdelingen har hverken hatt et rammeverk eller system som sikrer en betryggende kontroll i byggesaksbehandlingen, sier Deloite.

 

Vedtak omgjort

De 30 byggesakene som omfattes av korrupsjonssaken håndteres nå som ulovlighetssaker, og er i ulike faser av prosessen, ifølge Drammens Tidende.

Alle vedtak om byggetillatelser og dispensasjoner er omgjort. I totalt 11 saker er det ny prosess i gang med søknad og krav om retting. 15 saker er avsluttet etter befaring/tilsyn.

Seks av utbyggerne har klaget til Fylkesmannen, og i fem av sakene er omgjøringsvedtaket stadfestet. En av klagene er fortsatt til behandling hos Fylkesmannen.

– At Fylkesmannen stadfester vedtakene forteller om at vi har håndtert disse sakene riktig, sier fungerende byplansjef Ulf Tellefsen til avisen.

Plan- og byggesaksavdelingen har underveis fått ny leder og det er gjort en rekke endringer i rutinene.

Polities etterforskning fortsetter. Tiltalene mot saksbehandlerne er ikke klar enda.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *