Det bør vedtas virkemidler som gjør at Enova kan stimulere til langt mer energieffektivisering i boliger. (Illustrasjonsfoto: BNL)

Tallfest Enovas energisparemål

I energi- og miljøkomiteens høring ber BNL om at det i Enovas nye mandat må settes et tall på for hvor mye av energisparemålet på 10 TWh som skal utløses ved Enovas virkemidler innen 2030.

Samtidig må Enova rigges for å håndtere tiltak rettet mot et stort antall husholdninger, skriver BNL i en pressemelding.

Les også: Gi Enova et realt måltall

Forsinker energisparingen

Energi- og miljøkomitéen vedtok i forbindelse med behandlingen av Energimeldingen i juni å sette et mål på 10 TWh spart energi i eksisterende bygg fra 2016 til 2030.

– Det er et en målsetting BNL støtter fullt ut og vi er glad for at det er et så bredt flertall for dette i Stortinget, sier Rannveig Landet, direktør for energi- og miljø i BNL.

I statsbudsjettet for 2017 har regjeringen valgt å foreslå å utsette oppfølging av vedtaket til statsbudsjettet for 2018.

- BNL mener dette er svært defensivt og forsinker prosessen. Målet på 10 TWh er ambisiøst, men fullt mulig å realisere om gode virkemidler blir satt inn i tide. (Foto: BNL)
– BNL mener dette er svært defensivt og forsinker prosessen. Målet på 10 TWh er ambisiøst, men fullt mulig å realisere om gode virkemidler blir satt inn i tide. (Foto: BNL)

– I og med at Enova skal få en ny avtale med OED i løpet av 2016 burde det i statsbudsjettet vært gitt føringer for å nå målet. Enova har verktøy, men ikke hverken mål eller føringer som bidrar til Norges målsetting i 2030, sier Rannveig R. Landet.

 

Etablér ekte virkemidler

To av verktøyene som forvaltes av Enova og som kan brukes for å få økt energieffektivisering i eksisterende bygg er Enova-tilskuddet til skrittvise energieffektiviseringstiltak i bolig samt skattefradragsordningen for samme typen tiltak.

Disse har en svært spesiell innretning ved at det er satt en øvre grense for hvor mye midler som kan brukes på skattefradrag og tilskudd i sum; 250 mill kr i inneværende år.

Dermed finnes ikke en reell skattefradragsordning og Enova har heller ingen mulighet til å ha høye ambisjoner for energieffektivisering med denne innretningen.

– BNL ber om at taket på samlet skattefradrag og Enovatilskudd for energieffektivisering av boliger fjernes slik at Enova kan stimulere til langt mer energieffektivisering i boliger, sier Landet.

Les hele brevet til komiteen her

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *