(Illustrasjonsfoto: Bygg og Bevar)

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Bygg og Bevar kårer landets beste bedrift

Landet vårt er fullt av bedrifter som kan håndverk og byggeskikk ut til fingerspissene. Men hvem er best? Nå kan du foreslå bedrifter til Bygg og Bevar-prisen 2016!

De er rå på fag, er dyktige formidlere og de har hjerte for gamle hus.

Nå vil Bygg og Bevar ha ditt forslag til en eller flere håndverkere som fortjener årets Bygg og Bevar pris.

Sende inn forslag til kandidater

-Vi har fire år bak oss med flotte kandidater og verdige vinnere. Forslag som har kommet inn fra hele landet, fordelt på mange fag. Før årets prisutdeling har Bygg og Bevar i samråd med både styret og juryen gått igjennom vedtektene og sammenlignet dem med andre priser rundt omkring i landet, forteller formann i juryen, Sjur Mehlum.

– Vi har tenkt nøye gjennom hva Bygg og Bevar-prisen kan berike samfunnet vårt med. Det er ikke gjort store endringer, men Bygg og Bevar-prisen rendyrkes som en pris for bedrifter, sier Mehlum.

Hvem er aktuelle kandidater?

Bygg og Bevar-prisen har vært delt ut hvert år siden, og er det eneste prisen i Norge som deles ut til bedrifter.

Gjennom Bygg og Bevar-prisen hedres bedrifter som utmerker seg innen utførelse og formidling, og på denne måten bidrar til å løfte restaureringsmarkedet!

Kriterier for aktuelle kandidater

  • Bedrifter har dokumentert dyktig utførelse i samsvar med bygningenes stil, alder, materialbruk, konstruksjon og lokale egenart
  • Bedrifter som jobber tverrfaglig
  • Bedrifter som aktivt jobber med kompetanseutvikling blant ansatte i bedriften
  • Bedrifter som deler sin kunnskap om byggeskikk og håndverk i markedet og samfunnet forøvrig

Kandidatenes kvaliteter dokumenteres gjennom prosjekter og aktiviteter de siste årene.

 

Foreslå kandidater – slik gjør du

  • Beskriv bedriften og begrunn godt hvorfor du mener de fortjener Bygg og Bevar-prisen
  • Dokumenter med prosjekter og aktiviteter. Der prosjektet ikke er avsluttet, dokumenteres løsningene som er prosjektert.
  • Send gjerne inn bilder! Før, etter, underveis.
  • Husk at juryen ikke kjenner alle restaureringsprosjekter i Norge! Det er din beskrivelse som kan overbevise!
  • Legg ved kontaktinformasjon for ytterligere opplysninger om kandidaten.
  • Forslaget sendes til post@byggogbevar.no innen 20. oktober.

Der prosjektene ikke er avsluttet, må løsningene dokumenteres gjennom fyldige beskrivelser

Prisen

Fagjuryen nominerer 3 kandidater, av disse kåres det én vinner.

Prisene deles ut på et arrangment i Oslo fredag 25. november.

Alle nominerte mottar diplom og hederlig omtale. Vinneren mottar også en pengepremie på kr 50 000. Prispengene skal brukes til kompetanseutvikling for bedriften.

Fagjuryen

Juryen ledes av Sjur Mehlum. Han er seniorrådgiver hos Riksantikvaren, og har et trenet øye for istandsettinger av vernede bygg.

Jørgen Leegaard er direktør for kompetanse og rekruttering i Byggenæringens Landsforening, har et øye for bedrifter som jobber systematisk med kompetanseutviling og tar eldre bebyggelse på alvor.

Eli Grøtheim er nytt medlem i juryen i år. Hun jobber i Multiconsult og har arbeidet med prosjekter i eksisterende bygninger hele sitt yrkesliv og har fra 1970-tallet vært opptatt av at kunnskap om opprinnelige konstruksjoner og materialer må ligge til grunn for de valg som gjøres ved restaurering og ombygging.

– Bygg og Bevar prisen er et godt tiltak for vedsette de bedrifter som gjøre en ekstra innsats i restaureringsprosjekter, påpeker Grøtheim som gleder seg til å lese gjennom alle forslagene fra dere.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *