Det var ikke bare bilen, en 2013-modell BMW X3 xDrive, som ble dyrt for utbygger. (Foto: Bærum kommune)

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Dyrt da støttemur raste ut

Muren knuste en BMW, men det var bare begynnelsen. Etter ulykken fikk utbygger pålegg om å rive alt som er gjort på byggeprosjektet i Bærum.

I begynnelsen av september 2015 raste en stor mur ut fra anleggsplassen i Skuiveien på Bærum.

Mange mangler

Muren knuste en bil som sto like ved, men heldigvis ble ingen mennesker skadd. Eieren hadde parkert der 20 minutter før.

Så varslet politiet kommunens bygningstilsyn og arbeidstilsynet som stengte arbeidsplassen med øyeblikkelig virkning.

Tilsynet fant en rekke brudd på krav som er gitt i byggherreforskriften. Blant annet når det gjelder de ansattes sikkerhet, helse og velferd.

Alvorlig var det også at byggingen av de to tremannsboligene på tomta ble satt i gang uten at det var søkt om eller gitt igangsettingstillatelse, og uten at noe firma hadde tatt på seg det formelle ansvaret for byggingen.

De to tremannsboligene ble også påbegynt uten at plassering, arkitektur, konstruksjonssikkerhet og geoteknikk var tilstrekkelig prosjektert.

– Jeg kan ikke huske noen andre saker i den størrelsesordenen. Men så er det også en veldig spesiell sak, sa bygningssjef Hanne Høybach i Bærum kommune til avisen Bærums Budstikke.

 

Pålegg om riving

I september 2015 fattet Høybach vedtak om pålegg om stans av alle arbeider i prosjektet.

Etterpå ble det fattet vedtak om riving av de oppførte boligene, med frist til 30. oktober samme år.

Bygningssjefen i Bærum skriver i sitt vedtak at «som følge av at bygningen er plassert uten prosjekteringsgrunnlag, og uten at ansvarsområdet utførelse av plassering er dekket med ansvarsrett, foreligger det ingen dokumentasjon for at plasseringen samsvarer med godkjent plassering(…)

Ut fra ovennevnte forhold i samvirke, må bygningen i sin helhet, herunder grunnmur, fundamentering, etasjeplan og fasader, rives».

Utbygger fikk samtidig varsel om en løpende tvangsmulkt på tusen kroner per dag hvis bygningene ikke var revet innen fristen på 30. oktober.

Fant ikke noen ansvarlig

Underveis har utbyggeren, ifølge Budstikka, arbeidet hardt for å finne selskaper som vil ta på seg det formelle ansvaret for arbeidene som allerede er utført.

Det lykkes ikke og Fylkesmannen ga heller ikke noen støtte til utbygger, og vedtaket ble dermed stående.

Flere av leilighetene i tremannsboligene var allerede solgt. Utbygger rev så reisverket, men ikke grunnmurene.

Det godtok ikke Bærum kommune og dermed fortsatte dagbøtene å løpe. I midten av mai i år informerte Bærum kommune utbyggeren om at dagbøtene nå beløp seg til 195.000 kroner på grunn av manglende riving, og at betalingsgiro med samme beløp var på vei til utbygger.

I tillegg har utbygger blitt ilagt et overtredelsesgebyr på 100.000 kroner for de ulovlige arbeidene.

Og i sommer ble entreprenøren i prosjektet ilagt et overtredelsesgebyr på 200.000 kroner «for ulovlig utførelse av støttemur».

Samlet har gebyrene fra kommunen nå blitt en halv million kroner.

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *