(Foto: Ringsaker kommune)

Eksperthjelp til landbruksbygg

Ressurssenteret for eldre landbruksbygninger tilbyr gratis besøk og veiledning på Ringsaker i sommer.

Kommunen har invitert senteret til seg i august, skriver de på sine nettsider.

Ressurssenteret for eldre landbruksbygg

Senteret tilbyr rådgivning innen temaet istandsettelse og bruk/ny bruk av eldre landbruksbygninger. Prosjektet ble startet av Akershus bondelag, Fortidsminneforeningen og Hvam videregående skole.

Prosjektet har en bred finansiering både fra landbruks- og kulturminnemyndigheter, og tjenesten tilbys i Hedmark, Akershus og Østfold.

 

annonse

Eksperthjelp til landbruksbygg

Det er arkitekt og håndverker Vegard Røhme som vil gi råd om bruk og istandsetting av eldre bygninger i Ringsaker.

– Røhme besøker Ringsaker i forbindelse med kommunens pågående prosess med kulturminneplanen. Vi ser at det beste for bygningene er at de er i bruk, og håper Røhme kan inspirere til bruk av gamle landbruksbygg i Ringsaker, forteller Agnethe Jovall i planavdelingen.

Vegard Røhme vil dra på befaring hos inntil fem eiere.

Befaringen er gratis, og Ressurssenteret vil kunne gi råd ved søknad til Norsk Kulturminnefond om økonomisk støtte til istandsetting.

 

 

Kommenter

Del denne artikkelen