Nå haster det med ordninger som virkelig får folk til å energirehabilitere sine boliger. (Illustrasjonsfoto)

– Et viktig gjennomslag

Energimeldingen: – BNL er fornøyd med at komiteen anerkjenner det store potensialet for energieffektivisering i den eksisterende bygningsmassen, sier direktør Jon Sandnes.

Torsdag 9. juni behandlet Stortingets Energi- og miljøkomité Energimeldingen. Det innebar en kraftig styrking av meldingen i retning av lavutslippssamfunnet.

Les også: Måltall for Enova i Energimeldingen og Lite effekt av av tiltak som skal redusere energibruken i bygg

Skal ned med 10 TWh innen 2030

Helt konkret vedtok komiteen at «Stortinget ber regjeringen fastsette et mål om 10 TWh redusert energibruk i eksisterende bygg sammenlignet med dagens nivå», og at dette skal nås gjennom bruk av positive virkemidler.

– Dette er et viktig gjennomslag for BNL. Helt siden Arnstadutvalget la fram sine forslag til energieffektivisering av bygg for kommunalministeren i 2010 har BNL arbeidet for å få satt konkrete mål for bygg, og da spesielt eksisterende bygningsmasse, sier Sandnes.

 

Flere gode resultater

Det er også andre viktige signaler til byggenæringen i meldingen som nå er vedtatt.

– Komiteen ber regjeringen sørge for at forskrift om forbud mot fossil oppvarming innen 2020 trer i kraft så snart som mulig og skal gjelde all fossil oppvarming, inkludert spisslast, men med de nødvendige unntaksmuligheter. Også dette punktet er i samsvar med BNLs innspill til Energimeldingen, sier Sandnes.

–Vi har hatt tett samarbeid og støtte fra NHO, Nelfo og NBBL, men ikke minst er vi glade for at Naturvernforbundet, Bellona og ZERO har vært så klare pådrivere for energieffektivisering av bygningsmassen. De fortjener stor takk for sin innsats, sier Rannveig Landet, direktør for miljø-  og energipolitikk i BNL som har stått i spissen for BNLs arbeid med energieffektivisering.

– Vi ser fram til å samarbeide med myndighetene om å utforme «positive virkemidler» slik komiteen foreslår, sier Landet.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *