Sammen for å forske på boligventilasjon

Er dagens boligventilasjon tilpasset lavenergihusene? Har materialbruken betydning for ventilasjonsbehovet? Det er to av spørsmålene forskere fra ulike verdenshjørner skal finne svar på i forskningsprosjektet Annex 68.

Rett før påske var 14 av dem samlet til sitt første

Snart smeller det! Forskergruppa er med på å teste limtrebjelker hos Treteknisk.
Snart smeller det! Forskergruppa er med på å teste limtrebjelker hos Treteknisk.

arbeidsmøte hos den ene norske partneren i samarbeidet, Treteknisk institutt. NTNU og NMBU er de andre to norske partnerne.

Forskningsprosjektet Annex 68 er satt i gang av det internasjonale energibyrået IEA.

Finne forurensningskilder

Det skal drive felles studier for å finne hvilke forurensninger som opptrer hyppigst i lavenergiboliger. Igjennom systematiske målinger på labskala, i testhus og i bebodde lavenergihus skal ventilasjonsbehovene gjennomgås, forteller Kristine Nore som ved Treteknisk.

Forskergruppa skal også vurdere hvordan ulike ventilasjonsstrategier kan tilpasses forurensningskildene. Materialenes betydning med bufferkapasitet mot temperatur, fuktighet og andre forurensninger skal undersøkes og integreres i ventilasjonsstrategien.

En vesentlig del av arbeidet i Annex 68 er dessuten å forbedre simuleringsverktøy for energibruk, ventilasjonsbehov og dermed forventet innemiljø i boliger, opplyser Nore.

Forskningsprosjektet Annex 68 har eget nettsted: http://www.iea-ebc-annex68.org/

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *