(IIlustrasjonsfoto)

Nye toleranser for tømreren

Komiteen for den nye utførelsesstandarden for trekonstruksjoner diskuterer tillatte avvik på konstruksjonsdeler som vegger, bjelker og takstoler. Nå vil de ha din mening.

Mange kjenner toleransegrensene og normalkravene i NS 3420 for retning, helling og overflate som den beste måten å definere god nok faglig utførelse på ferdige overflater ved overlevering.

Les også: Standard for trekonstruksjoner på vei

Viktige nye grenser

Men hva med konstruktive toleranser for den bærende trekonstruksjonen alene? Eksempelvis graden av nøyaktighet på en bærekonstruksjon av limtre, som en annen bedrift skal bygge videre på.

To av komiteens medlemmer er fagkonsulent Øivind Ørnevik i Byggmesterforbundet og seniorforsker Kristine Nore fra Treteknisk. (Foto: Christopher Kunøe)
To av komiteens medlemmer er fagkonsulent Øivind Ørnevik i Byggmesterforbundet og seniorforsker Kristine Nore fra Treteknisk. (Foto: Christopher Kunøe)

I komiteen for den nye utførelsesstandarden for trekonstruksjoner som er under utarbeidelse i disse dager, diskuteres det tillatte avvik på konstruksjonsdeler, som vegger, søyler, bjelker, dragere og takstoler.

Grunnlaget for den nye standarden er tatt hovedsakelig fra den finske utførelsesstandarden for trekonstruksjoner og den norske utførelsesstandarden for betong.

 

Forslaget

Et foreløpig forslag fra komiteen for geometriske toleranser på utførelse av bærende trekonstruksjoner er:

+/- 5 mm for streng klasse og +/- 15 mm for mer lempelig klasse.

For sammensatt byggtoleranse er det foreslått:

+/- 15 mm for streng klasse og +/- 50 mm for mer lempelig klasse.

Til sammenligning er sammensatt byggtoleranse i NS 3420 satt til +/- 15 mm uavhengig av delproduktets dimensjon.

Komiteen har ikke funnet at denne toleransen brukes i noen kontrollordning, men bare defineres «for stor» i konflikttilfeller.

Komiteen ønsker nå dine synspunkter på de foreslåtte tallverdiene.

Hva mener du de bør være?

Du kan kommentere her på Byggmesteren eller sende kommentarer til Kristine Nore eller Øivind Ørnevik i komiteen.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *