En standard for utførelse vil forenkle bruken av tre. (Foto: Norsk Treteknisk institutt).

Standard for trekonstruksjoner på vei

En utførelsesstandard skal være ferdig i 2016, bransjen håper den vil gjøre norsk tre enklere i bruk og mer attraktivt som byggematriale.

For mange i Norge er det ønskelige å legge til rette for å bruke mer tre i større konstruksjoner og i tettbebygde områder. Da kan en standard for utførelse være en viktig brikke i dette arbeidet – den vil forenkle bruken av tre, men må samtidig defineres ut fra industriens og brukernes behov.

Flere veier i dag

Trekonstruksjoner utføres i dag i henhold til Eurokode 5, beskrivelsestekster i NS 3420 eller anvisninger fra Treteknisk, SINTEF Byggforsk eller annen tømrer-teori. Målet med en ny standard vil være å definere alle ledd i bruk av materialet og gi krav til materialet, de utførende og prosessen.

- En standard for utførelse av trekonstruksjoner vil lette samarbeid mellom aktørene i byggebransjen. Det vil bli enklere å kombinere produkter fra ulike leverandører og sikre lik utførelse. Ikke minst vil en forenkling av anbuds- og tilbudsfasen gjøre tre mer attraktivt og enklere for entreprenør og byggherre, sier seniorforsker Kristine Nore fra Treteknisk. (Foto Norsk Treteknisk Institutt).
– En standard for utførelse av trekonstruksjoner vil lette samarbeid mellom aktørene i byggebransjen. Det vil bli enklere å kombinere produkter fra ulike leverandører og sikre lik utførelse. Ikke minst vil en forenkling av anbuds- og tilbudsfasen gjøre tre mer attraktivt og enklere for entreprenør og byggherre, sier seniorforsker Kristine Nore fra Treteknisk. (Foto Norsk Treteknisk Institutt).

Viktig for alle

Standard Norge leder skriveprosessen av standarden. Treteknisk leverer grunnlagsdokumenter basert på tilgjengelig litteratur, erfaringer og kontakt med industrien. Dokumentene retter seg foreløpig mot fukt, forbindelser, geometri og toleranser.

– Denne standarden vil bli et viktig verktøy for alle i Norge som jobber med prosjektering og utførelse av trekonstruksjoner, sier Vivian Meløysund fra Standard Norge.

Et felles standardverk vil utvikle byggenæringen og skille tydelig på akseptabel design og utførelse. Det blir dermed enklere å velge tre som byggemateriale.

Planen er at standarden ferdigstilles i 2016. Innovasjon Norge finansierer prosjektet, som ledes av Treindustrien. I tillegg til Standard Norge, og Treteknisk er Norske Takstolprodusenters Forening med i arbeidet.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *