Moderne passiv- og plusshus er komfortable om vinteren. Men hva hvis sommerne blir ekstremt varme? (Illustrasjonsfoto: AART architects)

Lavenergihus sliter i sommervarmen

Beboerne i passiv- og plusshus med store vinduer kan få et mer behagelig inneklima om sommeren med en tradisjonell løsning, sier danske forskere.

– Problemet med nye boliger er at de ikke kvitter seg med varmen. Og at vi bygger dem slik vi bygget boliger før, med store vindusarealer mot syd og vest som slipper inn masse solvarme, sier professor Per Heiselberg fra Aalborg Universitets Institut for Byggeri & Anlæg til Danmarks Radio.

Les også: Også dansker opplever overoppheting og Fornøyd med å bo i passivhus

Plagsomt varme?

Professoren deltar i et større forskningsprosjekt om brukerstyring av passiv- og plusshus, med utgangspunkt i flere testboliger utenfor Århus. Her granskes blant annet hvordan passiv- og plusshus skal takle økende varme om sommeren – slik vi også har hatt i Norge.

– Vi har sett de siste fem til ti år at nye boliger har utfordringer med sommervarme. Også i normale sommere. Så vi må vurdere å designe bygningene våre annerledes enn vi har gjort hittil, sier Heiselberg.

Det er forsket en god del på hvordan energieffektive hus oppleves av beboerne om sommeren. Erfaringen fra det norske EBLE-prosjektet (Evaluering av boliger med lavt energibruk) viste at beboerne ikke opplevde overoppheting som noe stort problem – hvis det skjer i korte perioder om sommeren.

Over lengre perioder kan det oppleves som plagsomt, spesielt hvis soverommet blir for varmt. Som i år.

Uaktuelt med aircondition

Hensikten med å stadig øke energikravene til nye boliger, er å spare energi. Derfor blir det helt feil å bruke aircondition i testboligene utenfor Århus, mener forskerne.

– Har man behov for å kjøle ned boliger i Danmark, skyldes det at boligen er galt designet. Noe mange danske boliger dessverre er. Men vi skal unngå unødvendig energibruk og aircondition i danske boliger er unødvendig, sier ingeniør Poul Erik Kristensen som deltar i prosjektet.

Likevel har mange danske (og kanskje norske?) boligeiere investert i energikrevende utstyr for å takle sommervarmen i 2018. (Illustrasjonsfoto: Byggmesteren)

– På sikt er det en dårlig løsning. Det betyr jo at energien vi sparer om vinteren, til gjengjeld brukes om sommeren. Og da har vi ikke fått noe utbytte fra disse nye og meget velisolerte boligene, advarer professor Heiselberg.

Tradisjonelle løsninger

Professoren og ingeniøren mener at mye av sommervarmen kan takles med en tradisjonell løsning fra Syd-Europa:

Testboligen er utstyrt med utvendige, fjernstyrte skodder foran vinduene mot syd og vest. Dette tiltaket er mye mer effektivt enn innvendige gardiner eller persienner, og bremser 80 prosent av solenergien. Skoddene er designet slik at de ikke fjerner utsikten eller skjemmer husdesignet.

I tillegg er utluftingen ivaretatt med spesielle sluser som på utvalgte steder erstatter tradisjonelle vinduer. Disse er så godt innbruddssikret at forsikringsselskapet aksepterer at de står åpne, selv om beboerne ikke er hjemme.

I taket sørger også fjernstyrte overlysvinduer for bedre gjennomstrømming av luft, der hvert vindu har sensorer som registrerer regn og stenger vinduet hvis været skifter.

Utvendige skodder kan redusere innetemperaturen på varme dager med så mye som 12 grader. (Illustrasjonsfoto: Kjells markiser)

Må vi ha vinduer mot syd og vest?

I tillegg har testboligen CO2-sensorer som overvåker luftkvaliteten, slik at ventilasjonssystemet i testhuset bare skifter ut luft i rom med personer til stede. Nå håper forskerne at de har fått inn nok data om beboernes lufting og annen bruk i testboligen i sommer, til at systemene kan automatiseres.

Professor Heiselberg har et annet tiltak mot fremtidig ekstremvarme i moderne boliger.

– Det vil være bedre å plassere store glassfasader mot øst eller nord, i stedet for mot syd som trekker unødvendig mye solenergi inn i huset. Men det forutsetter jo at byggeindustrien, arkitekter og ikke minst huseierne selv godtar det, sier professoren til Danmarks Radio.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *