Modell av nye Hadsel VGS (Illustrasjon: Nordland fylkeskommune / Nordland fylkeskommune)

Nordland bygger mer i massivtre

Fylkeskommunen viser miljøansvar og bygger Hadsel videregående skole i massivtre. Anbudet legges ut i april.

Nordland fylkeskommune deltar i prosjekt «Økt bruk av tre i Nordland» sammen med Innovasjon Norge og Fylkesmannen i Nordland.

Langsiktig satsing

Nye Hadsel videregående skole på Stokmarknes planlegges for 350 elever og inneholder følgende studieretninger: Helse og oppvekstfag, Media og kommunikasjon samt Studieforberedende.

Eksisterende Bygg A og B skal rives. Det skal oppføres nytt Bygg B. Bygg C skal utbedres når Bygg B er tatt i bruk. Bygg A skal være i drift i byggeperioden inntil Bygg B og Bygg C er klart, og rives når Bygg C tas i bruk.

Dagens skole skiftes ut. (Foto: Hadsel VGS)
Dagens skole skiftes ut. (Foto: Hadsel VGS)

Romprogrammet er videreutviklet i dialog med byggherren for å finne løsninger som best tilfredsstiller byggherrens krav til funksjonsdyktighet.

Bygg B oppføres vest for eksisterende Bygg C med 3 etasjer pluss kjeller. Ventilasjonstekniske rom ligger på taket, øvrige tekniske rom i kjeller.

 

Anbud i april

Bygget skal oppføres med lavenergistandard i massivtre, med noe tilpasninger der lydkrav og brannsikkerhet gjør andre løsninger mer optimale.

Byggestart Bygg B planlegges våren 2016 med ferdigstilling i løpet av høsten 2017. Bygg C planlegges ombygget umiddelbart når Bygg B er tatt i bruk, med ferdigstilling til skolestart 2018. Framdriften er i noen grad avhengig av ny reguleringsplan.

BTA for Bygg B er ca. 3.060 m2 inkl. garasje.

BTA for Bygg C er ca. 3.560 m2 inkl. utvidelse av underetasje.

Prosjektets samlede BTA er ca. 6.620 m2.

Oppdraget legges ut på anbud i april 2016, skriver fylkesmannen i Nordland.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *