Bransjefolk fra de to hadelandskommunene ville gjerne høre om ny godkjenningsordning og nye byggeregler.

Folksomt på møte om nye regler

Selv om ny sentral godkjenning er innført fra årsskiftet, gjelder bedriftens «gamle» godkjenning inntil den løper ut.

Det var en av de gode nyhetene vel 50 bransjefolk fikk med seg da Gran og Lunner kommuner i Oppland holdt fagkveld onsdag. Møtet handlet om den nye sentrale godkjenningen, opphør av lokal godkjenning og nye byggeregler.

Ansatte fra de to kommunene orienterte om de ulike nyhetene og hvilke virkninger de får for bedriftene.

 

Større ansvar

Jo Daniel Storengen i byggesaksavdelingen i Gran kommune, la vekt på at ansvarlig søker får et større ansvar som følge av at lokal godkjenning har opphørt.

Ansvarlig søker skal sørge for at alle som er involvert i byggesaken erklærer ansvar og dokumenterer sine kvalifikasjoner.

Ansvarlig søker må også stå ansvarlig for om det er ansvarsområder som mangler dekning.

Han sa det er fullt mulig å sende inn rammesøknad og søknad om igangsettingstillatelse uten at alle ansvarlige er på plass. Han anbefalte likevel at alle ansvarserklæringer er med når det søkes om igangsettingstillatelse.

 

annonse

 

Lavere gebyr for mer arbeid

– Når vi som søkere overtar mer av kommunens jobb, bør vel også byggesaksgebyrene bli lavere? spurte en i salen, og fikk et bekreftende svar på det. Om søkeren velger å legge fram ansvarserklæringer samlet eller stykkevis, vil heller ikke få noen virkning på gebyrstørrelsen, ble det lovt.

 

Lover flere tilsyn

Tilsyn vil bli ført for å kontrollere at bedriftenes erklærte kompetanse faktisk stemmer.

– Har vi mistanke om at noe ikke stemmer, vil vi foreta tilsyn, forsikret en av byggesaksbehandlerne. Hun oppfordret bedrifter til å kontakte byggesaksavdelingen dersom de er i tvil om underentreprenører har den kompetansen de oppgir.

Einar Teslo i byggesaksavdelingen i Gran kommune forsikret om at det vil komme flere tilsyn i år. – Tida vi sparer på lokal godkjenning, vil vi bruke på flere tilsyn, lovte han.

Det er tre tilsynstyper, listet han opp: Revisjon, inspeksjon og dokumentasjon. Og kommunene vil gå sammen om å gjennomføre tilsynene.

I pausen ble erfaringer med tilsyn og godkjenningsordning diskutert blant de frammøtte.
I pausen ble erfaringer med tilsyn og godkjenningsordning diskutert blant de frammøtte.

Se etter cowboyene

Som de fleste andre steder, var de som møttes på Gran, opptatt av at også ”cowboyene”, ikke bare de seriøse, må få tilsyn. En hadde hørt Arbeidstilsynet si at de ikke gikk på antatt useriøse firmaer fordi det ville bli en for stor kontrolljobb for dem.

 

«Bestått tilsyn»

En annen oppfordret til at tilsynene kunne resultere i en karakter som kunne brukes i markedsføringen. – Vi vil gjerne reklamere med at vi har hatt tilsyn og at det gikk bra! sa Pål Nygaard som driver Nygaard Bygg AS.

Byggesaksbehandler Einar Teslo svarte at det faktisk er mulig å gi karakterer etter tilsyn, men at det bare blir gjort ved revisjonstilsyn.

 

Kompetanse i foretaket

Med den sentrale godkjenningen er det innført strengere formalkrav i tiltaksklassene.

En i salen spurte om kvalifikasjonskravene skulle stilles til foretaket eller den som er utførende ute? Han viste blant annet til grunnarbeider hvor han mente det var mer om å gjøre at gravemaskinføreren, har de nødvendige kvalifikasjonene, ikke bare en på kontoret.

– Men jo, det er faglig ledelse som må ha den nødvendig kompetansen, mente byggesaksbehandleren, som la til: – Men den faglige ledelsen må ha reell innflytelse på byggeplassen!

Likte du denne artikkelen? Abonner på fagtidsskriftet Byggmesteren og få bladet fullspekket med lesestoff rett i posten.

Trykk her for priser og bestilling!

Kommenter

Del denne artikkelen