(Illustrasjonsfoto: Arbeidstilsynet)

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Arbeidstilsynet justerer gebyrer

Gebyrene for byggesaksbehandling er justert fra 1. januar 2016 for å tilsvare Arbeidstilsynets faktiske utgifter ved tjenesten.

Endringene er fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet etter en høringsrunde gjennomført av Arbeidstilsynet i 2015, skriver etaten i en pressemelding.

Nye makspriser

Gebyret skal ikke overstige selvkost ved tjenesten, heter det i Lovdata.

Gebyret fastsettes etter en inndeling i fire kategorier av type bygg og antall kvadratmeter:

Kategori 1: Publikumsbygg og yrkesbygg uten faste arbeidsplasser; maks gebyr 3 895 kroner.

Kategori 2: Yrkesbygg med faste arbeidsplasser uten maskinelle prosesser og forurensninger; maks gebyr 11 685 kroner.

 

Kategori 3: Yrkesbygg med faste arbeidsplasser og med maskinelle prosesser og fare for forurensninger; maks gebyr 23 370 kroner.

Kategori 4: Større byggekomplekser, for eksempel flyplassutbygging og butikksenter, som krever vesentlig mer arbeid enn det som fastsettes i de enkelte kategorier; gebyret vurderes i det enkelte tilfellet.

Kategori 5: Enkeltsaker som ikke går inn under noen av de ovenfor nevnte kategorier, for eksempel ventilasjonssaker og bygningstekniske installasjoner; maks gebyr 1 126 kroner.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *