- Dette er konkrete og gjennomførbare tiltak som kan gi stor effekt, sa styreleder i Bygg21 Sissel Leire under overrekkelsen. (Foto: Bygg21)

Vil endre plan- og byggesaksbehandling

Bygg21 har utarbeidet en rapport til KMD med løsninger som vil bidra til mer effektiv plan- og byggesaksbehandling.

Samarbeidsprosjektet overleverte i dag sin rapport til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, skriver Bygg21 på sine nettsider.

Forslagene

1. Det er tilstrekkelig med to plannivåer, – samtidig som det er viktig å redusere detaljeringsgraden. Dette for å gi raskere tilgang til gode realiserbare planer, og et handlingsrom som gjør det mulig å tilpasse seg endringer i marked og rammebetingelser over tid.

2. Det er nødvendig med sentral samordning av statlige innsigelser, og sørge for at dette gjøres på kommuneplannivå så langt mulig. Dette for å sikre at planens økonomiske forutsetninger er kjent, og sikre at vedtatte planer kan realiseres raskt.

3. Det må gradvis gis anledning til forenklet automatisert byggesaksbehandling via Altinn. Dette for å avlaste kommunal byggesaksbehandling og redusere kostnadene for små, så vel som store, virksomheter.

 

4. Bygg21 vil initiere et arbeid som samler næringen og kommunen i bruk av felles prosesser, verktøy og maler, og som gjør dem bedre i stand til å skape gode planer sammen. Arbeidet skal ende opp i forslag til konkrete arbeider og råd i løpet av 2016.

Som uavhengig part vil Bygg21 prioritere videre samarbeid med næringen og myndighetene slik at viljen og evnen til å skape sammen på en effektiv måte blir vanlig praksis i Norge.

Her finner du rapporten.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *