Jon Sandnes, administrerende direktør i Byggenæringens landsforening (BNL).

– Bekrefter behov for effektive ENØK-tiltak

Riksrevisjonens rapport om myndighetenes arbeid med energieffektivisering i bygg bekrefter det byggenæringen har tatt opp med OED og Enova i flere år, mener BNL-sjef Jon Sandnes.

– De økonomiske støtteordningene er ikke innrettet slik boligeiere velger å energieffektivisere.  Ordningene er derfor lite brukt og har liten virkning på den totale energibruken i Norge, sier den administrerende direktøren i Byggenæringens Landsforening i en pressemelding.

Han utfordrer Olje- og energiministeren til å handle raskt.

 

En dråpe i havet

Rapporten fra Riksrevisjonen slår fast at kun 113 boligeiere har fått støtte til helhetlig oppgradering av boligen siden 2013. Ordningen har dermed nådd 0,05 promille av landets boligbygg. Dermed er det usannsynlig at Stortingets forutsetning om å redusere energibruken i bygg betydelig fram mot 2020 blir oppfylt, mener BNL.

 

 

Virkemidlene treffer ikke potensialet

– BNL har jobbet med energieffektivisering i flere år og er glad for Riksrevisjonens rapport nå peker på kjernen i problemet; at virkemidlene rett og slett ikke er utformet slik at det store potensialet for energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse blir realisert.

Også Kommunal- og regionaldepartementets arbeid med energitiltak i bygg er gjennomgått av Riksrevisjonen. Det etterlyses spesielt reguleringer som retter seg mot eksisterende bygg. Konklusjonen til Riksrevisjonen er veldig tydelig; de juridiske virkemidlene for energieffektivisering fungerer ikke for eksisterende bygg, de økonomiske virkemidlene reduserer energibruken lite, og det er behov for mer informasjon og samordning.

 

Prioritere tiltak som monner

– Denne og forrige regjering har konsentrert sitt arbeid med nybygg. Det er viktig for energibruken på lang sikt, men nå må politikerne begynne å prioritere virkemidler som monner i eksisterende bygningsmasse.

– Jeg utfordrer Olje- og energiministeren til å utforme mandatet til ENOVA slik at ENØK-fradraget tildeles også de som velger å etterisolere, vindtette og bytter vinduer og dører. Deretter forventer jeg Regjeringen allerede tidlig i vår kommer til Stortinget med en kraftig satsing på ENØK i eksisterende bygg, sier Sandnes.

 

Les også: Lite effekt av tiltak som skal redusere energibruken i bygg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *