BNL-toppmøte om flyktningeboliger

Byggenæringens Landsforening (BNL) innkaller sentrale aktører i byggenæringen for å drøfte hvordan den kan bidra til å bygge boliger raskt på bestilling fra myndighetene.

– Flyktningkrisen vil sette både samfunnet og vår næring på prøve. Vi må finne fram til de beste løsningene på den akutte boligmangelen, sier BNL-leder Jon Sandnes.
Rådslagingen med næringens ledere skal skje før BNL med flere møter kommunal- og moderniseringsminister Jan-Tore Sanner. Tema for møtet med statsråden er boliger for flyktninger og asylsøkere.

Les også: Må bygge som i gjenreisningstida

 

– Statsråden ønsker å drøfte med næringen i hvilken grad eksisterende bygningsmasse kan benyttes til boliger, og hva som må bygges nytt. Etter vårt syn er begge deler nødvendig, sier Sandnes.

BNL-lederen peker på en rekke utfordringer både stat, kommuner og byggenæringen står overfor. Ikke minst en oversikt over de reelle boligbehov på kort og lang sikt. I dette bildet er også etterbruk en sentral faktor.

 

 

– Enten vi skal bygge, rehabilitere eller transformere eksisterende bygninger raskt, må anskaffelser og planprosesser gå mye raskere enn i dag. Samtidig må det være et sterkt fokus på kostnad, kort byggeperiode og seriøsitet, sier Sandnes.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *