- Dette er et klossete bransjeangrep, sier Hagelien. (Foto: NHO Service)

Forsvarer bemanningsbyråene

- Urimelige angrep på bemanningsbransjen kan ikke stå uimotsagt, mener NHO Service.

NHO Service er helt uenig i Manifest Analyses funn i rapporten Fra sosial dumping til sammenbrudd, skriver fagsjef for bemanningbransjen i NHO Service, Even Hagelien, på NHOs nettsider.

At Dagsavisens redaktør også kritiserer bemanningsbransjen utifra rapporten er feil, mener han.

Les også: – Sager over greina de sitter på

Ordentlige forhold

NHO Service representerer norske bemanningsbedrifter. Vi er opptatt av ordentlige forhold for både norske og utenlandske arbeidstakere. Som et ledd i EØS-avtalen er Norge en del av det frie europeiske arbeidsmarkedet.

Arbeidstakere fra EU-land, blant annet Polen, er dermed i sin fulle rett til å komme til Norge for å arbeide. I Norge er de blitt tatt godt imot fordi vi i mange år har hatt mangel på arbeidskraft her i landet. Dette gjelder blant annet innen entreprenørbransjen.

Det har i denne forbindelse dessverre vært eksempler på sosial dumping. Derfor har det vært fokus på å ha regler som motvirker dette; allmengjorte tariffavtaler og ikke minst innføring av likebehandlingsprinsippet for ansatte i bemanningsbransjen, skriver Hagelien.

Viktig for mange

Bemanningsbransjen har i mange år stått for ca. 1 % av årsverkene i Norge. Vekst og nedgang i bransjen har korrespondert med utviklingen i arbeidsstyrken totalt.

Utleie til bygg og anlegg utgjør ca 27 % av aktiviteten i bemanningsbransjen og det har vært en vekst i denne delen av bransjen frem til 2013.

Etter den tid har markedet stabilisert seg og i 2015 er det en nedgang i aktiviteten på dette området.

 

annonse

Kjenner seg ikke igjen

Vi er kjent med at Manifest Analyse har kommet med en rapport hvor man presenterer kraftig vekst for innleie innenfor byggebransjen i Oslo. I store deler av rapporten kjenner vi oss ikke igjen.

Grafer som er hentet fra våre statistikker gir ikke et riktig bilde av bransjens utvikling, da disse ikke tar høyde for at vi som organisasjon har fått mange nye medlemmer i løpet av de siste årene innen dette segmentet.

Når vi sammenlikner tallene som presenteres om hvor mange utleide til entreprenørbransjen i Oslo-området som i 2015 har vært levert fra seks utvalgte bemanningsselskap (3.320) ser vi at dette tallet er betydelig høyere enn det som fremgår av våre statistikker. I 2. kvartal leverte bransjen (alle våre medlemmer) 1984 årsverk til entreprenørbransjen i Oslo og Akershus.

Vi har dermed grunn til å tvile på om det som presenteres i rapporten baserer seg på virkeligheten.

Likebehandlingsprinsippet

Irene Halvorsen legger i sin kommentar til grunn at innleide arbeidstakere fra bemanningsbransjen får lavere lønn og dårligere arbeidsvilkår enn andre. Hun skriver at østeuropeere får dårligere betalt enn norske og andre vesteuropeiske kollegaer.

Dette er ikke riktig.

I 2013 ble det, som følge av vikarbyrådirektivet, tatt inn en regel i arbeidsmiljøloven som sikrer utleide fra bemanningsbedrifter like lønns- og arbeidsvilkår som om de hadde vært ansatt i kundebedriften.

Dette likebehandlingsprinsippet sikrer altså like forhold og motvirker ulikhet på en effektiv måte. Vår erfaring er at dette har fungert bra.

Har en verdi

Bemanningsbransjen er en av de mest gjennomregulerte bransjene vi har. Ansatte har tydelige rettigheter i lov.

I stedet for å snakke bransjen ned basert på myter og fordommer bør man heller se på den samfunnsverdien bransjen nå har som inngangsport til arbeidslivet i en tid hvor arbeidsledigheten vokser, avslutter Hagelien.

 

 

Likte du denne artikkelen? Abonner på fagtidsskriftet Byggmesteren og få bladet fullspekket med lesestoff rett i posten.

Trykk her for priser og bestilling!

Kommenter

Del denne artikkelen