Sosial dumping er et stort og vedvarende problem i norsk byggenæring. (Foto: Arbeidstilsynet)

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

– Sager over greina de sitter på

Faste ansatte hos de store entreprenørene i Oslo-regionen er halvert siden 2007, viser en ny rapport fra tankesmia Manifest. Bruk av løsarbeidere har derimot eksplodert.

– De sager over greina de sitter på, sier en fagforeningsleder om firmaene som satser på kortsiktige kostnadskutt gjennom midlertidig innleie.

Manifests ferske rapport «Fra sosial dumping til sammenbrudd» gir ny innsikt i utviklingen av norsk byggenæring.

Ulikhet og innleie

Rapportens hovedargument er at når de fast ansatte fagarbeiderne forsvinner ut av bransjen, kan den tradisjonsrike byggenæringen i Norge være på vei fra sosial dumping til sammenbrudd.
Rapportens hovedfunn er blant annet:

  • I byggebransjen er antall fast ansatte fagarbeidere hos de seks tradisjonelt største entreprenørene i hovedstadsområdet mer enn halvert på åtte år, fra 1100 i 2007 til 500 høsten 2015.
  • I samme periode er bruken av innleide fra bemanningsbyråer mangedob- let i norsk byggenæring. De seks største bemanningsbyråene i Osloregionen har nå over seks ganger så mange bygningsarbeidere som de seks tradisjonelt største entreprenørselskapene.
  • Fast ansatte fortrenges av arbeidere som kan sendes vekk på en times var- sel. Arbeidsstokken som leies inn via bemanningsbransjen består nesten utelukkende av utenlandske statsborgere.
  • En kartlegging av 63 byggeplasser i Osloregionen avdekker at andelen innleie i en del virksomheter uten tariffdekning ligger rundt 50 prosent av arbeidsstokken. Mye av denne innleien vil være ulovlig, fordi innleie kun kan skje etter skriftlig avtale med tillitsvalgte.

 

Satser ensidig på innleie

Rapporten bygger på tall for de tradisjonelt største entreprenørene i Oslo-regionen, og en undersøkelse utført av tillitsvalgte i byggnæringen. De tillitsvalgte oppsøkte i alt 1659 arbeidere på 63 byggeplasser i september i år, skriver Klassekampen.

Rapporten ser blant annet på de seks største entreprenørene, der tallet på fast ansatte fagarbeidere har gått ned fra 1103 i 2007, til bare 507 i 2015.

Utviklingen hos de store bemanningsselskapene er motsatt:

I 2009 hadde de seks største vikarbyråene 744 bygningsarbeidere utleid i Oslo-regionen.

I 2015 var tallet 3320.

Siste generasjon norske fagarbeidere?

Arne Sveen, hovedtillitsvalgt i AF Gruppen Norge AS, er svært urolig over utviklingen.

– De skyver oss stille og rolig ut. Det kommer til å være igjen en ørliten prosent som skal være nøkkelpersoner. Det er siste generasjon norske fagarbeidere på norske byggeplasser nå – hvis ikke det kommer kraftig lut, sier han til Klassekampen.

Steinar Krogstad fra ledelsen i Fellesforbundet mener at entreprenørene må ta og vise ansvar.

I intervjuet sier han at utviklingen bare kan snus om krav til kompetanse og fagbrev blir viktig, og at store byggherrer går i front og stiller krav.

Fellesforbundets ledelse vil foreslå et krav om en regelendring som i praksis vil bety at bedrifter uten tariffavtale ikke skal ha mulighet til å inngå innleie.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *