- Vi vil satse på å lage en moderne og tidsriktig utdannelse, sier Jan Gunnar Madsen.

Ny mesterbrevutdanning i alle byggfag

Fra høsten 2016 vil syv bransjeforeninger tilby mesterbrevundervisning til fremtidige håndverksmestere i alle byggfagene.

– Det er med stor glede og iver at vi i håndverksbransjene tar grep om mesterutdanningen. Vi vil satse på å lage en moderne og tidsriktig utdannelse som møter de krav i tiden innenfor de rammene som Mesterbrevnemda har satt, sier Jan Gunnar Madsen, administrerende direktør i Norske Murmestres Landsforening.

Alle bransjene bidrar

– Blimester.com skal tilby mesterutdanning av beste kvalitet. Vi har dyktige, kompetente og kunnskapsrike lærerkrefter i de bransjeforeningene vi representerer som kan være med å bidra til dette.

– At vi har egne ressurser til utdanningen og tett kontakt med utviklingen i byggenæringen, er en stor fordel, både med tanke på kvalitet, men også på at utdanningen skal være landsomfattende. Videre vil vi bransjeforeninger som står bak blimester.com bidra til å synliggjøre verdien av en god mesterutdanning, sier Madsen til Byggmesteren.

k

Alle byggfagene

Tilbudet om mesterutdanning vil være landsomfattende, ifølge Byggmesterforbundet.
Har du de nødvendige kvalifikasjonene kan du om et år utdanne deg til mester innen byggfagene tømrer, murer, rørlegger, anleggsgartner, byggtapetserer, maler, taktekker samt ventilasjon- og blikkenslagfaget.
k
Bakgrunnen for opprettelsen av tilbudet er et felles ønske i forbundene om økt satsing på nye mestere. Et felles utdanningstilbud skal ikke bare sikre at den faglige delen av mesterutdanningen er best mulig.

 

Det vil komme mer informasjon om mesterutdanningen på nettsiden blimester.com

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *