Dekorasjonen ble overrakt av fylkesmannen ved et arrangement på Husasnotra i Valsøybotn i Halsa. (Arkivfoto: Dag Solberg)

Stor heder til tradisjonsformidler

H.M. Kongen har utnevnt Jon Bojer Godal til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans enestående innsats innenfor tradisjonshåndverk.

Jon Bojer Godal er kjent som en viktig formidler av norsk tradisjonshåndverk. Han er særlig anerkjent for sitt arbeid med kvalitetshåndverk og bruk av tre i hus og båter, skriver Riksantikvaren.

– Jeg vil gratulere Jon Bojer Godal med en særdeles velfortjent og høy utmerkelse. Han har på en avgjørende måte forandret arbeidet med bevaring av våre håndverkstradisjoner. Hans arbeid med å rekruttere og perfeksjonere kommende utøvere av norsk tradisjonshåndverk bærer frukter hver eneste dag i kulturminnevernet, sier riksantikvar Jørn Holme.

Handlingsbåren kunnskap

Jon Bojer Godal er kjent for begrepet Handlingsbåren kunnskap. Godal har ansett tradisjonsbærerne som eksperter. Ved å plassere dyktige håndverkere med fagbrev i lære hos utvalgte «mestere» med høy uformell kompetanse, har Godal bidratt til å utdanne en stamme av nye kvalitetshåndverkere.

 

Fremtidens lærebøker

I Håndverksregisteret/Norsk Handverksutvikling på Maihaugen har Jon Bojer Godal gjennom en årrekke deltatt i kartlegging og registrering av norske tradisjonsutøvere. Her er det bygget opp et omfattende arkivmateriale som vil få stor betydning for fremtidig bevaringsarbeid.

Godal har også videreformidlet resultatet av sitt arbeid gjennom en rekke større bokutgivelser og publikasjoner. De fleste av hans publikasjoner er blitt referanselitteratur for bevaringsarbeidet i Norge, og mange av verkene inngår i dag i pensum for dem som utdanner seg innen kulturminnevern.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *