Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg og coBuilder inviterer til felles kompetanseløft, sier Sandberg. (Foto: EBA)

– Smartere bruk av produktdokumentasjon kan spare milliarder

Dette sier administrerende direktør Kari Sandberg i EBA. Hun inviterer hele bransjen til et grundig seminar på «Bygg Reis Deg» 15. oktober.

Dette blir et seminar som vil fokusere på hvordan automatiserte løsninger for korrekt produktdokumentasjon kan løfte hele næringen.

Store summer i spill

I Byggforsk-seriens anvisning 700.110 kommer det fram at de årlige kostnadene forbundet med utbedring av prosessforårsakede byggskader i Norge beløper seg til et sted mellom syv og elleve prosent av netto investeringskostnad ved nybygging.

Dette er et estimat som samsvarer godt med tilsvarende tall fra andre europeiske land. Også i Riksrevisjonens gjennomgang av Kommunal- og regionaldepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet, fra 2013 heter at:

«Byggskader koster samfunnet flere milliarder kroner årlig, og det anslås at om lag ti prosent av alle byggefeil skyldes feil bruk av byggevarer, eller bruk av byggevarer uten tilfredsstillende egenskaper. »

Med en årlig produksjon på mer enn 220 milliarder (SSB 2013) ligger kostnadene for utbedringer totalt sett på et sted mellom 16 og 22 milliarder kroner, alt etter hvordan man regner.

Sandberg mener at dersom alle aktører i en gitt byggeprosess hadde benyttet seg av dagens store tilfang av elektronisk produktinformasjon, manualer og tilhørende systemer for samhandling og korrekt montering, ville skadeomfanget vært redusert kraftig.

– Det er et krav fra både myndigheter og marked at alle materialer og løsninger som tas i bruk skal være grundig dokumentert. Dette er viktig fordi alle egenskaper til produktene – og ikke minst hvordan de er benyttet – har helt avgjørende betydning for hvordan det endelige bygget oppfyller grunnleggende krav på mange plan, sier direktøren.

 

En arena for læring

Seminaret 15. oktober er fra EBAs side ment å fungere som en lærings- og diskusjonsarena. En arena hvor produsenter, leverandører, entreprenører og håndverkere, kan komme sammen og se på hvordan digitale løsninger, verktøy og standarder for levering av korrekt på den ene siden kan redusere antall byggefeil og samtidig tilfredsstille stadig strengere dokumentasjonskrav.

– De siste to årene har vi, vår europeiske moderorganisasjon FIEC og selskapet coBuilder, jobbet sammen på det EU-finansierte prosjekterte «ProductInfoX» Arbeidet vi har lagt ned vil påvirke alle aktørene i næringen på så og si alle områder. Det er derfor viktig at vi nå kommer sammen og ser på hvordan dokumentasjonskravene kan løfte oss som bransje, sier Sandberg.

Mange påmeldte allerede

Sandberg syns det er gledelig at over 130 allerede har vist interesse ved å melde seg på, og hun ser frem til å diskutere ringvirkningene av det arbeidet som er gjort og vise frem hvordan alle i dag enkelt kan dokumentere sine bygg og utførte arbeider ned til den minste. lille komponent.

– Vi i EBA har et viktig ansvar å ivareta ovenfor våre medlemmer. Medlemmer vi vet har utfordringer når det kommer til stadig strengere lov- og markedskrav i forhold til dokumentasjon av komponentene som inngår i ett bygg. Med dette seminaret ønsker vi å ivareta dette ansvaret og samtidig løfte bransjens samlede kunnskap, avslutter Sandberg.

Du finner fullt program med foredragsholdere her.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *