Fred Skagestad, utdanningsrådgiver i NHO Agder, Geir Fredrik Sissener, ordførerkandidat for Høyre i Arendal og Robert C. Nordlie, ordførerkandidat Arbeiderpartiet i Arendal. (Foto: Bjørnar Eidsmo)

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Sammen for flere læreplasser

Over 700 ordførerkandidater fra hele landet har lovet at de vil jobbe for flere læreplasser.

– Arendal kommune må bli bedre på å ta inn lærlinger. Kommunen tjener på dette ved å få ny arbeidskraft og ny kompetanse, sier Robert C. Nordli, ordførerkandidat for Arbeiderpartiet.

Flere lærlinger er viktig

Han er en av 700 ordførerkandidater som i løpet av sommeren har signert på NHOs landsomfattende «budstikke», der de lover å ta læreplasser på alvor.

Tirsdag overleverte NHO-sjef Kristin Skogen Lund underskriftene til kommunenes eier, Jan Tore Sanner, under arrangementet Småtinget i Fredrikstad.

– Flere lærlinger er et kinderegg for samfunnet. Når flere får læreplasser, da får vi flere unge mennesker med riktig kompetanse for vår tid, og bedriftene får nødvendig kompetanse for å lykkes, sier Sanner.

 

Stort behov

NHOs Kompetansebarometer viser at 60 prosent av bedriftene har behov for fagarbeidere de neste fem årene. Likevel er det dessverre hvert år en del ungdommer som søker læreplass uten å få kontrakt.

Her gir Kristin Skogen Lund underskriftene fra over 700 ordførerkandidater til Jan Tore Sanner.(Foto: NHO)
Her gir Kristin Skogen Lund underskriftene fra over 700 ordførerkandidater til Jan Tore Sanner.(Foto: NHO)

Mange av NHOs bedrifter er lærebedrifter, men vi trenger enda flere læreplasser enn i dag.

Lærebedriftene tar inn lærlinger for å rekruttere. Samtidig tar de et stort samfunnsansvar ved at de utdanner unge og voksne til fagarbeidere. Da må det lønne seg økonomisk å være lærebedrift.

Lærlinger på offentlige oppdrag

Ved å signere på Budstikka har kandidatene forpliktet seg til å gjøre en grundig jobb med å hente inn informasjon om hvilke bransjer som har behov for flere læringer, og sørge for at kravet om lærlinger følges opp i anskaffelsene i kommunen.

– Vi ser at det har stor effekt at kommunene legger vekt på lærlingeklausuler i sine innkjøp. Det vil gagne lærebedriftene. I tillegg er det offentlige jevnt over mye dårligere til å ta inn lærlinger enn det private. Mange kommunale oppgaver egner seg også godt for fagopplæring, sier administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund.

En lærlingklausul innebærer at kommunen stiller krav om at de bedriftene de kjøper inn fra eller gir oppdrag til, har lærlinger på jobben. Dermed bidrar kommunen til at det lønner seg å ta samfunnsansvar for opplæring av fremtidige fagarbeidere.

Regjeringen har vedtatt å innføre et lovkrav om dette, i de bransjene der det er et behov for fagarbeidere. I samarbeid med Kunnskapsdepartementet vil bransjene selv i tiden fremover være med på å definere hvilke bransjer det gjelder.

Prispress

Selv om dette blir lovpålagt ser NHO et behov for at kommunene og fylkeskommune forplikter seg til at de vil ta dette alvorlig.

Konkurransen, særlig innenfor noen fag, utvikler seg slik at mange seriøse aktører merker et veldig prispress.

– Derfor er det viktig å få inn lærlingeklausuler for offentlige innkjøp. Det vil gi konkurranse på likere vilkår og et incentiv til å ta opplæringsansvar, sier Skogen Lund.

I dag er under 1/3 av NHOs medlemsbedrifter lærebedrift. Likevel dekker NHO ca. halvparten av lærekontraktene i Norge, som teller nærmere 40.000.

NHO dekker de aller fleste av de ca. 170 fagene som finnes, og formidler regelmessig nye lærekontrakter. I tillegg utdanner organisasjonens bedrifter mange fagarbeidere gjennom praksiskandidatordningen.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *