(Foto: Arbeidstilsynet)

Id-kort heter nå HMS-kort

Arbeids- og sosialdepartementet har vedtatt å endre navnet på id-kortene i bygge- og anleggsbransjen og i renholdsbransjen.

Endringene trer i kraft fra 3.juli 2015.

Dette får ingen praktiske konsekvenser for de som allerede har gyldige kort.

Navnet på kortene blir dermed mer knyttet til kortenes formål og funksjon. Samtidig vil endringen bidra til at kortene ikke feilaktig oppfattes som ordinære legitimasjonsdokument.

Som følge av nytt navn på kortene, er det gjort endringer i de to forskriftene som regulerer ordningen i henholdsvis bygge- og anleggsbransjen og renholdsbransjen.

 

 

Likte du denne artikkelen? Abonner på fagtidsskriftet Byggmesteren og få bladet fullspekket med lesestoff rett i posten.

Trykk her for priser og bestilling!

Kommenter

Del denne artikkelen