Mange må dessverre overvåke sin byggeplass pga kriminelle. (Illustrasjonsfoto: Byggekamera.no)

Ny veileder om kontroll og overvåkning

Overvåkingskamera ved inngang og på lageret, GPS-målere som posisjonerer biler og sjåførene, Id-kort som forteller når alle kommer og går. Veilederen viser hva som er lov og ikke.

– Et grunnleggende prinsipp er at alle har krav på personvern og privatliv – også på jobb. Den nye veilederen skal gjøre det enklere å sikre at vilkårene for å iverksette kontrolltiltak er tilstede, og at bruken er i samsvar med regelverket, sier fungerende direktør Borghild Lekve i Arbeidstilsynet.

Les også: Slipper meldeplikt for kameraovervåkning

Kontroll på kontrollen

Arbeidstilsynet, Datatilsynet og Petroleumstilsynet har i samarbeid med partene i arbeidslivet laget den nye veilederen.

Veilederen er skrevet for deg som er leder eller arbeidsgiver, men den er også aktuell for verneombud, tillitsvalgte, personvernombud, arbeidstakere og andre som arbeider med personvern, kontroll og overvåking på arbeidsplassen.

Veilederen gir svar på vanlige spørsmål om arbeidsgiverens ansvar, plikter og muligheter når det innføres kontrolltiltak.

Her kan du laste ned den nye veilederen (pdf)

Veilederen er kun tilgjengelig elektronisk.

 

Fem grunnleggende råd om kontrolltiltak på arbeidsplassen:

  1. Innføring av kontrolltiltak skal drøftes med arbeidstakernes tillitsvalgte. Husk at verneombudet skal tas med på råd, og at arbeidsmiljøutvalget skal behandle planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet.
  2. De ansatte skal være informert om at kontroll og overvåking finner sted, hvordan kontroll og overvåking skjer, hva opplysningene skal brukes til og eventuelle endrede formål med kontrollen og overvåkingen.
  3. Arbeidsgiveren skal vurdere om andre metoder er tilstrekkelige, og må velge den minst inngripende løsningen.
  4. Kontrolltiltak skal være saklige i forhold til den virksomheten som drives, stå i forhold til problemene virksomheten ønsker å løse og samlet sett ikke være for inngripende.
  5. Kontrolltiltak skal evalueres jevnlig.

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *