Slik må mange overvåke sin byggeplass i dag. (Illustrasjonsfoto: Byggekamera.no)

Slipper meldeplikt for kameraovervåkning

Tidligere krevde Datatilsynet meldeplikt før man kunne ta i bruk kameraovervåking. Dette er endret fra og med 1. januar 2017.

Personopplysningsforskriften er endret fra 1. januar 2017, melder Datatilsynet.

Behandlinger som i dag må meldes

Forskriftsendringene får betydning for de som til nå har hatt plikt om å melde at de behandler personopplysninger.

Fra 1. januar 2017 er noen av disse behandlingene ikke lenger meldepliktige. Dette gjelder

  • adgangskontrollogger
  • kameraovervåking
  • elektronisk kjørebok
  • flåtestyring

Alle andre regler for kameraovervåkning er fortsatt gjeldende, det er kun meldeplikten som bortfaller.

 

Behandlinger untatt konsesjonsplikt

Endringene omfatter også behandlinger som har vært unntatt konsesjonsplikten, men hvor meldeplikten gjelder.

Fra 1. januar 2017 er disse behandlingene verken konsesjons- eller meldepliktige. Dette gjelder

  • klientregistre
  • hvitvaskingsregistre
  • pasientopplysninger hos helsepersonell som er underlagt offentlig autorisasjon eller gitt lisens
  • behandlinger i organ for stat eller kommune når behandlingen har hjemmel i lov.

Klientregistre er regulert av domstolloven kapittel 11 om rettshjelpvirksomhet og advokater, revisorloven, eiendomsmeglingsloven og verdipapirhandelloven.

Hvitvaskingsregistre er pålagt undersøkelses- og rapporteringsplikt etter hvitvaskingsloven.

De fleste av kommunens behandlinger vil ikke være konsesjons- eller meldepliktige etter forskriftsendringen.

Det er etter innspill fra Datatilsynets tidstyvprosjekt i 2015 at det fra nyttår gjøres endringer i personopplysningsforskriften.

Bakgrunnen var et ønske fra tilsynet om endringer som ville gjøre Datatilsynets saksbehandling enklere og som også vil være en forbedring for plikthavere som må melde eller søke konsesjon.

Datatilsynet jobber nå med å oppdatere alle nettveiledningene som blir berørt av forskriftsendringen.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *