For første gang siden 2008 gikk antall godkjente byggesøknader ned med 14 prosent fra 2013 til 2014. (Illustrasjonsfoto)

Kan bare bli bedre

Boligbyggingen i Norge er i europeisk særklasse. Bare Sveits er dyrere enn oss, til gjengjeld har vi lengst saksbehandlingstid med 280 dager.

Statistikk fra Ambita viser at antallet godkjente byggetillatelser for boliger endte på 21.564 i fjor. Det omfatter både leilighetsbygg og eneboliger, og er ned 14 prosent fra året i forveien.

Kostbart og tidkrevende

Tall fra Prognosesenteret viser at norske boliger i snitt koster 35.622 kroner pr. kvadratmeter å bygge, inkludert tomtekostnader.

I Sverige er denne prisen 20.407 kroner og 21.866 kroner i Danmark.

– Det er ikke slik at det bygges med mye høyere kvalitet i Norge enn i andre land. Sammenlignet med for eksempel Sverige er boligene bare mye dyrere, sier Svein Wiig, partner i revisjonsselskapet KPMG, til Finansavisen.

Bare Sveits er dyrere enn oss, her koster en ny bolig ca 43.918 kroner å oppføre.

– Bare en spiker koster mye mer i Norge enn i for eksempel Danmark. Dessuten er den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden på topp med 280 dager i Norge. I Sverige tar det i snitt bare 60 dager å behandle en byggesøknad, sa Bjørn Erik Øye fra Prognosesenteret til Finansavisen.

Bygger mindre

Vi bygger også mindre enn for bare noen år siden. Unntaket er Sør-Trøndelag og Nordland, der byggeaktiviteten blomstrer, viser ferske tall fra eiendomsspesialisten Ambita.

Tallene fra Ambita viser en samlet oversikt på alle typer byggesøknader i Norge, både for private og foretak.

For første gang siden 2008 gikk antall godkjente byggesøknader ned med 14 prosent fra 2013 til 2014.

Totalt 16 fylker opplevde en nedgang i byggeaktiviteten. Bare Sør-Trøndelag og Nordland opplevde en markant oppgang i antall godkjente byggesøknader med henholdsvis 21 og 33 prosent.

Sogn og Fjordane kan også vise til en moderat økning i byggeaktiviteten.

– Utviklingen tyder på at den gryende optimismen etter finanskrisen har snudd. Utfordringene i oljebransjen kan være en av de utslagsgivende faktorene for at byggeaktiviteten bremser, sier Stig W. Seljeseth, administrerende direktør i Ambita.

– Historisk ser vi at byggeaktiviteten i Norge svinger i takt med konjunkturene. Når aktiviteten er høy, er det et barometer for optimisme, og at folk har god økonomi. Sånn sett er det grunn til å tro at byggeaktiviteten i 2015 vil holde seg på et moderat nivå, sier Seljeseth.

 

Lokale forskjeller

ifølge Ambita registrerte Nordland over 30 prosent flere godkjente byggesøknader fra 2013 til 2014, mens sørtrønderne hadde den største veksten i antall godkjente byggesøknader.

I 2014 ble det godkjent 2023 nye byggeprosjekter i Sør-Trøndelag, og hele 84 prosent av byggesøknadene ble innvilget i Trondheim kommune.

– Selv om utviklingen er på vei nedover i flere av kommunene i Sør-Trøndelag, er byggeaktiviteten så høy i Trondheim at det får markante utslag på Ambitas byggebarometer. Det samme gjelder Bodø i Nordland. Blant sammenlignbare storbyer i Norge er det bare Drammen og Kristiansand som kan vise til tilsvarende økning i byggeaktiviteten i 2014, sier Stig W. Seljeseth.

I Bergen, Tromsø og Stavanger har aktiviteten gått markant ned de siste to årene.

Det samme gjelder for såkalte «oljebyer» som Kongsberg og Kristiansund.

Også i Oslo ble det registrert lavere byggeaktivitet. Likevel troner hovedstaden fortsatt øverst på lista over norske kommuner med flest godkjente byggesøknader. I 2014 ble det godkjent 2756 nye byggeprosjekter i Oslo.

Trondheim er neste kommune på lista med 1700 godkjente søknader.

Tilbake på 90-tallsnivå

En samlet oversikt på byggesøknader i Norge de siste tjue årene viser at nordmenn har fått innvilget 26 094 søknader hvert år. I 2014 var tallet 21 564.

Med unntak av årene rett etter finanskrisen, har ikke byggeaktiviteten vært så lav siden 1995.

Den historiske utviklingen viser en jevn vekst gjennom 90-tallet og frem 2004, da byggeaktiviteten eksploderte. Byggeboomen nådde sitt toppunkt i 2006 med over 38 000 godkjente byggesøknader, før finanskrisen satte en bråstopp for byggeprosjekter over hele Norge.

I 2009 var aktiviteten på et historisk lavt nivå, med bare 16 597 godkjente søknader.

– Det er ennå for tidlig å spå tallene for 2015, men vi har indikasjoner på at den moderate utviklingen vil fortsette. Etter en nedgang på nesten 10 prosent fra 2013 til 2014, ser det ut som vi vil se et ytterligere søknadsfall i 2015, sier Stig W. Seljeseth.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *