Lafting blir ikke foreslått forbudt i energikravene. (Arkivfoto: Dag Solberg)

Nei til nye regler for laftede hus

Fylkesutvalget i Oppland ber om at reglene for laftede hus ikke endres og frykter for håndverksbedriftene sine.

Fylkesutvalget ber om at reglene for laftede hus ikke endres. Nye regler vil være dramatiske, skriver utvalget i en pressemelding.

Direktoratet for byggkvalitet har sendt ut på høring et forslag til nye energiregler for bygg. Reglene kan sette en stopper for hytter og hus i laft som er over 150 kvadratmeter. De nye reglene skal gjelde fra 2017.

Les også: Dibk: Energikrav forbyr ikke laftede bygg

Alvorlig bekymret

Fylkesutvalget er alvorlig bekymret for at en slutt på lafteproduksjon til boligformål vil bidra sterkt til å svekke næringsgrunnlaget for mindre og mellomstore laftebedrifter, Viktige læringsarenaer vil bli borte, noe som i neste omgang vil svekke rekrutteringen til næringa.

– Forslaget til nye energiregler for bygg er oppsiktsvekkende og alarmerende. Når det ikke blir tillatt å lafte nye hytter og hus forsvinner hovedinntektsgrunnlaget for en rekke små håndverksbedrifter. Når inntektsgrunnlaget rives vekk under laftehåndverkere forsvinner etterhvert selve håndverket. Direktoratet kan neppe ha vurdert hva dette vil bety for istandsetting og vedlikehold av den store massen fredede og verneverdige hus. Dette er fullstendig avhengig av håndverkere som både fører opp nye laftebygg og restaurerer, reparerer og vedlikeholder gamle hus. Når inntektsgrunnlaget forsvinner for disse, forsvinner også muligheten for å ta vare på denne uhyre viktige delen av vår nasjonale kulturarv, sa Ragnar Nordgreen (Ap) i fylkesutvalget 12. mai.

Oppland har sterke tradisjoner knyttet til bygging av laftebygg, både til næringsformål, boligformål og fritidshusformål. Denne tradisjonen står sterkt i flere regioner i fylket, særlig i Valdres og Gudbrandsdalen.

Flesteparten av Opplands vel 600 fredede bygninger er laftebygg. Det knytter seg også kulturhistoriske verdier til mange laftebygg. Mange av dem er del av verdifulle bygningsmiljøer og gode representanter for bygnings- og arkitekturarven.

 

Trebygg er bra for miljøet

Et laftet bygg vil normalt ha vesentlig mindre omfang av plaststoffer, komposittmaterialer og kunststoffer som både har en potensiell negativ inneklimapåvirkning, og som har et betydelig CO2- utslipp gjennom produksjon og avhending, samt energiforbruk ved tilvirkning av produktene.

Et laftet bygg bidrar til mindre miljøpåvirkninger enn et bindingsverksbygg. Fortrinnet ligger først og fremst i en laftebygnings lange levetid og treets iboende egenskaper som «pustende» og med evne til å lagre varme. I tillegg krever tømmerstokkene lite bearbeiding og transporten fra voksested til byggeplass er som regel kort.

Dette er faktorer som i liten grad kommer med i utredningene som leggs til grunn for nye energikrav til bygg.

– Det er viktig å se de nye reglene i et klimaperspektiv. Tre er bærekraftig byggmateriale, det må tas med i betraktningen, understreket Ivar Odnes (Sp).

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *