Tiltaksplanen kan bety bomavgift på opptil 310 kr for personbiler og 930 kr for varebiler som bruker diesel. (Foto: Statens Vegvesen)

Vil tredoble bomavgift for dieselbiler

Luftforurensningen i Oslo er blitt så alvorlig at byrådet vurderer flere drastiske tiltak.

På de mest forurensede dagene i hovedstaden kan satsene for disel- og varebiler bli tidoblet, varsler Miljø- og samferdselsbyråd i Oslo, Guri Melby (V).

Luftforurensningen øker

Økningen og avgiftsomleggingen for diselbiler mellom 2007 og 2012 var et tiltak for å få ned CO2-utslippene, men dessverre viser målinger at dette også har økt den lokale luftforurensningen til helsefarlige nivåer.

Etter å ha sammenlignet om lag 50.000 dødsfall i Oslo over ti år opp mot de dagene hvor Oslo-lufta er dårligst er konklusjonen klar:

– Funnene i undersøkelsen er alvorlige, fordi det angår så mange, kanskje opptil 100.000 mennesker som bor i de mest berørte områder i Oslo. Vi har dokumentert at det er høyere dødelighet i hovedstaden etter dager med høy forurensning, sa Pål Rosland, sjefingeniør i Statens vegvesen, til VG ifjor.

 

Store avgiftsøkninger

Norsk Institutt for Luftforskning og Transportøkonomisk Institutt har nå gitt byrådet en tiltaksplan  som skal dempe forurensningen. Her slås det fast at dagens situasjon er uholdbar og at alle tiltak i planen må gjennomføres:

– Tredobling av bompengene for diesel-personbiler, fra 31 kroner til 93 kroner.

– 1,5 ganger for bensin-personbiler, tilsvarer 46 kroner for hver passering.

– Gratis for el- og hybrid-biler.

– Tredobling for tungtransport i klassene Euro 0 til V – tilsvarer 279 kroner for hver passering.

– Tungtransport Euro VI får samme takst som i dag.

– Nye bomstasjoner ved Oslos kommunegrense i nord, sør og øst, slik som Oslo nå har i vest, og som koster kroner 15,50 å passere for personbiler og kroner 46,50 for varebiler.

I tillegg ber tiltaksplanen om enda høyere bomavgifter på de mest forurensede dagene i Oslo når luftforurensningen er helseskadelig. Derfor kan dette gi avgifter på opptil 310 kroner for personbiler og 930 kroner for varebiler som bruker diesel.

Kanskje på tide å vurdere el-varebil? Les Første tømrer med el-varebil

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *