Mesterbrevordningen er regulert i Lov om mesterbrev i håndverk og annen næring av 1986. (Illustrasjonsfoto)

Vil endre Mesterbrevloven

Næringsminister Monica Mæland vil forenkle loven som er så viktig for håndverkeryrkene.

Regjeringen satser mye på forenkling av lover og regler, og mandag 5. januar varslet næringsminister Monica Mæland at hennes departement nå vil se på blant annet Mesterbrevloven.

Må være aktuell

Nærings- og fiskeridepartementet har 81 lover og om lag 600 forskrifter under sitt ansvarsområde. Alle lover og forskrifter gjelder regulering av næringslivet. Nå vil departementet kutte atten lover og forenkle ni.

– Det er på tide med en skikkelig rydding i reglene. Bare i mitt departement er det ni lover vi kan kutte ut, ni lover vi vil gjøre enklere og ni lover vi vil vurdere å oppheve. Det betyr en enklere hverdag for norsk næringsliv, sier næringsminister Monica Mæland.

Næringsminister Monica Mæland. (Foto: Ragnhild H. Simenstad, NFD.)
-Flere lover trenger endring og forenkling for å være aktuelle. Det betyr en enklere hverdag for norsk næringslivet, og det er viktig for denne regjeringen, sier Mæland. (Foto: Ragnhild H. Simenstad, NFD.)

Blant lovene som varsles forenklet er Lov av 20. juni 1986 nr. 35 om mesterbrev i håndverk og annen næring – Mesterbrevloven.

Hva må endres?

– Vi har identifisert en rekke lover for mulig opphevelse og en rekke lover som skal undergå en prosess for forenkling og endring. Mesterbrevloven er en av lovene i den siste kategorien, sier prosjektleder Hans-Jørgen Blomseth i Nærings- og fiskeridepartementet til Byggmesteren.

– Prosessen vil følge vanlige demokratiske prinsipper med høringsrunder etc, og vil gå over et par år.  Det er derfor for tidlig å gå inn i detaljer om den enkelte lov, sier Blomseth.

Mesterbrevnemnda

Nærings- og fiskeridepartementet forvalter loven, men har oppnevnt Mesterbrevnemnda som styre for ordningen. Informasjonsansvarlig i nemnda, Roger Nyborg, har følgende kommentar til næringsministerens forslag om forenkling:

Roger Nyborg i Mesterbrevnemnda er positiv til forenkling av loven.
Roger Nyborg i Mesterbrevnemnda er positiv til forenkling av loven.

– Dette er positivt. Om dette blir aktuelt og eventuelt hvordan dette kan gjøres, skal departementet og Mesterbrevnemnda se nærmere på i tiden som kommer.

– Dette er et arbeid som vil gå over lang tid, og de som har innspill til mulige forenklinger er hjertelig velkomne til å komme med disse til nemnda, så tar vi med disse inn i arbeidet, sier Nyborg til Byggmesteren.

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *