Montering av ny damsperre og påforing av I-bjelker. (Foto: Ståle Tranås/Husbanken)

Rehabiliterer omsorgsbolig til passivhus

Byggfagelevene ved Olav Duun VGS i Namsos rehabiliterer en omsorgsbolig i Overhalla kommune. I likhet med andre rehabiliteringsprosjekter dukker det opp utfordringer underveis.

Boligen ble bygd på 70-tallet, og skal nå oppgraderes for å tilfredsstille dagens krav til omsorgsboliger og fremtidens krav til energibehov. Elevene har siden september revet vegger og inventar ned til reisverket, skriver Husbanken i en pressemelding – der du også får se detaljtegninger fra rehabiliteringen (anbefales).

God erfaring

For elevene har det vært læring i riveprosessen gjennom sortering av avfall, og at de har fått et godt bilde av hvordan en bolig fra denne epoken er konstruert.

-Vi sorterte alt i containere på byggeplassen, både treverk, isolasjon, stål og elektrisk utstyr, sier faglærer Ståle Tranås ved Olav Duun VGS som sammen med elevene har brukt tre-fire uker på rivearbeidet, hvor de arbeider tre dager i uka.

Sortering av avfall. (Foto: Ståle Tranås/Husbanken)
Sortering av avfall. (Foto: Ståle Tranås/Husbanken)

Tranås fungerer som bas på byggeplassen og har med seg 15 elever fra linja for bygg- og anleggsteknikk og har så langt gode erfaringer med koordineringen av elevene.

-Prosjektet er såpass stort at jeg får aktivisert alle elevene rundt omkring på bygget, sier Tranås. Tomannsboligen er til sammen 100 kvadratmeter og skal utvides med 18 nye i et tilbygg. Der har elever som har valgt betongfag bidratt med å bygge ny ringmur.

 

Utfordringer med

I de siste ukene har elevene startet med gjenoppbygging. Imidlertid har det eksisterende reisverket med spikrer og fliser skapt problemer i forbindelse med montering av ny .

-Alle spikrene måtte fjernes, men allikevel ble dampsperra ødelagt noen steder. Dette løste vi ved at vi merket skadene med tusj og har deretter reparert skadene med tape, sier elevene Daniel Forsland og Magnus Holm sammen med faglærer Ståle Tranås ved Olav Duun VGS. (Foto: Birger Jensen/Husbanken)
-Alle spikrene måtte fjernes, men allikevel ble dampsperra ødelagt noen steder. Dette løste vi ved at vi merket skadene med tusj og har deretter reparert skadene med tape, sier elevene Daniel Forsland og Magnus Holm sammen med faglærer Ståle Tranås ved Olav Duun VGS. (Foto: Birger Jensen/Husbanken)

Utenpå dampsperren og det eksisterende reisverket har elevene montert I-bjelker som hviler på en ny svill som ble påmontert den eksisterende svilla. I-bjelkene er festet med 6 x 120 skruer.

Utenfor dampsperra og i I-bjelkene skal det legges 35 cm isolasjon, mens innenfor dampsperra i det eksisterende reisverket vil det bli lagt 10 cm isolasjon. I-bjelkene er kuttet på skrå for tilpasning til taktroet. Ringmuren skal også etterisoleres med 35 cm isolasjon for å redusere kuldebroer.

Det samme prinsippet brukes på taket, der I-bjelker på 40 cm er lagt på eksisterende taksperrer, som også skal fullisoleres. De originale W-takstolene skal også tilleggsisoleres med 20 cm. Da må også den originale dampsperren fjernes slik at ikke fukt blir stengt inne på loftet.

Klikk for stort bilde. Rundt boligen blir det dermed lagt et nytt kontinuerlig tettesjikt med ny dampsperre og vindsperre som er en anbefalt løsning for å sikre god tetting når boligen skal rehabiliteres til passivhusstandard. (Illustrasjon: Trønder-Plan).
Klikk for stort bilde. Rundt boligen blir det dermed lagt et nytt kontinuerlig tettesjikt med ny dampsperre og vindsperre som er en anbefalt løsning for å sikre god tetting når boligen skal rehabiliteres til passivhusstandard. (Illustrasjon: Trønder-Plan).

Rev opp bjelkelaget

Ettersom boligen hadde krypkjeller ble det opprinnelig planlagt å etterisolere nedover mot bakken i det eksisterende bjelkelaget. –En serie praktiske utfordringer i forbindelse med etterisoleringen og senking av gulv på baderom gjorde at vi valgte å rive det eksisterende bjelkelaget, sier Tranås.

Klikk for stort bilde. I krypkjelleren blir det lagt radonduk som dekkes over med et lag løs lettklinker og et nytt bjelkelag med 40 cm isolasjon. (Illustrasjon: Trønder-Plan)
Klikk for stort bilde. I krypkjelleren blir det lagt radonduk som dekkes over med et lag løs lettklinker og et nytt bjelkelag med 40 cm isolasjon. (Illustrasjon: Trønder-Plan)

10 kvadratmeter med solfangere

På taket skal det installeres 10 kvadratmeter solfangere som skal dekke kravene til fornybar oppvarming i varmtvann i tomannsboligen. Solfangerne vil levere 60-70% av oppvarmingen av tappevannet og en god del av romoppvarmingen. Vannet blir varmet opp i en akkumulatortank på 400 liter.

Kompetanseløft for lærerne

Det er firmaet Trønder-Plan som har utarbeidet tegningene med råd fra Sintef Byggforsk. – Det er gode tegninger vi har fått, men løsningene er ganske uvanlige for meg selv om jeg har jobbet lenge i bransjen. Det er mye tilpasning i et slikt prosjekt. For oss lærere har det vært mye å sette seg inn i før vi satte i gang arbeidet på byggeplassen, sier Tranås.

Ny dampsperre på eksisterende reisverk og påforing av I-bjelker på 35 cm. (Foto: Ståle Tranås/Husbanken)
Ny dampsperre på eksisterende reisverk og påforing av I-bjelker på 35 cm. (Foto: Ståle Tranås/Husbanken)

Tilskudd fra Husbanken og kurs fra Sintef

Rehabiliteringen av tomannsboligen er støttet med investeringstilskudd for omsorgsboliger og sykehjem fra Husbanken. I tillegg er Sintef Byggforsk tildelt kompetansetilskudd fra Husbanken for å bidra med spesialrådgiving og kurs for både lærere og elever. Sintef skal arrangere fire kursdager som skal omhandle energieffektivisering, universell utforming og bygningsfysikk.

Sintef skal også kurse elever på helsefag i beboermedvirkningsprosesser som er nyttig kunnskap i forbindelse med oppgradering eller bygging av boliger.

Fakta om rehabiliteringen:

Byggherre: Overhalla kommune
Utførende: Olav Duun VGS
Ansvarlig entreprenør: GL Bygg
Arkitekt og rådgivende ingeniør: Trønder Plan AS

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *