To av tre klasser i byggfag forsvinner

For seks år siden hadde Nesbru vgs 70 primærsøkere til bygg- og anleggsteknikk. I år har de 18. Det betyr kutt i klasser og omplassering av faglærere, men rektor Knut Jore vil tenke anderledes for å snu utviklingen.

Fremover skal Byggmesteren granske den fallende rekrutteringen til yrkesfagene. I 2015 vil vi besøke flere skoler, opplæringskontorer og andre ressurspersoner for å finne løsninger som vil øke antallet søkere til bygg- og anleggsfaget.

Fra 70 til 18 søkere

Vi begynner på Nesbru vgs. Som den eneste skolen i Asker og Bærum tilbyr de byggteknikk i vg2, men søkningen til byggfaget har aldri vært lavere.

For to år siden utvidet byggfag på Nesbru med en ny fløy, med verksteder for metall og trearbeid.

NesbruVerksted
Tilbygget på 1100 m2 får langt færre elever neste år.

Investeringen var stor og viktig for en skole som hele tiden må prioritere.

Det skrelles

Da Byggmesteren møtte faglærer Jan Eirik Trudvang ute på byggeplassen med klassen hans i oktober, var det god stemning. Men under gleden ved å jobbe ute, lå uroen.

- Målet er å få alle elevene videre, sier Trudvang (høyre) med lærer og AN-kontakt Kjell Hvesser.
– Målet er å få alle elevene videre, sier Trudvang (høyre) med lærer og AN-kontakt Kjell Hvesser.

– På Nesbru er lærerne skremt av utviklingen. Skolen må jo til en viss grad innrette seg etter søkingen. Det vil si at gode lærere på yrkesfag må slutte eller finne andre jobber, og at investeringene skolen har i yrkesfag bygges ned, sa Trudvang.

– Vi blir færre klasser år for år. Hvor slutter det? Dette gjelder ikke bare Nesbru, men hele landet, mente den erfarne læreren.

 

Tilrettelagt

På Nesbru ligger alt til rette for å utdanne mange gutter og jenter til et godt yrkesliv. Skolen har dyktige faglærere, moderne lokaler og et samarbeid med byggebransjen som gir mange praksis- og lærlingplasser. Elevene på Vg1 og Vg2 er fornøyde. De kan se frem til en utdannelse som gir mange videre muligheter med god lønn.

Men alle disse tiltakene og argumentene får ikke plass inne i hodet til usikre 16-åringer og deres foresatte.

De søker ikke en yrkesfaglig utdanning.

Fra tre til en klasse på et år

Knut Jore er en erfaren leder som kjenner godt til utfordringene yrkesfagene møter. Han har vært rektor på Asker og Dønski vgs og seniorrådgiver ved Læringssenteret i Oslo, og veileder ved ledertreningsprogram i flere fylkeskommuner.

B: Hvordan oppleves det lave søknadstallet når dere nylig har investert så mye?

– Det er veldig frustrerende! Vi har flotte verksteder som står klare til å ta imot elever på bygg- og anlegg. Jeg syns det er rett og slett trist å konstatere at vi ikke klarer å fylle de verkstedene for opplæring, sier Jore til Byggmesteren.

– Nedgangen i antall søkere er dramatisk. Det betyr at vi får et foreslått et kutt i antall klasser fra høsten 2015 slik at vi bare får en 1 klasse på bygg- og anlegg både i Vg1 og 2 fra høsten 2015 dersom dette blir vedtatt, forteller rektoren.

– Det er samlet en reduksjon fra tre klasser til en på et år. Dette er som sagt forslaget, men ikke vedtatt enda. Det skal opp i Fylkestinget nå i desember.

B: Hvilke konsekvenser får dette for lærerne?

– Det vil føre til overtallighet og oppsigelser samt omplasseringer der vi har mulighet til det, sier Jore.

YSK er lyspunktet

Men det er lyspunkter. Yrkes og Studiekompetanse (tidligere Tekniske og allmenne fag, TAF) er et nytt tilbud for elever som søker bygg- og anleggsteknikk i kombinasjon med studiespesialisering på Nesbru. Dette opplæringsløpet har vist seg populært på andre videregående skoler som Kuben i Oslo og Vestby i Akershus.

– Ja, YSK er jo det positive når det gjelder bygg- og anleggsteknikk. Vi har som sagt mistet to klasser på Vg1 og 2 for kommende år, og som et alternativ eller «erstatning» har vi fått en YSK-klasse på Vg1 i inneværende år, sier Jore.

– Dette videreføres i Vg2 og med forslag om en ny klasse i Vg1. Det innebærer 30 elever i dette tilbudet 2015- 16. For inneværende år hadde vi 29 primærsøkere til 15 plasser! Søkerne er gjennomgående skolefaglig sterke elever, men de liker det praktiske arbeidet også, forteller Jore til Byggmesteren.

– Den gruppen vi har inne nå er veldig motiverte og lærerne er svært fornøyde med den klassen.

Årsaker

Rektoren er tydelig på at årsakene til rekrutteringen er sammensatte.

– I vår region er det veldig mange som er opptatt av å få studiekompetanse. De skal inn på et høyere studium, enten på universitet eller høyskole. Vi lever jo i et område med høyt utdanningsnivå i foreldregruppen og dette påvirker elevenes valg, sier Jore.

KnutJordetNesbru_web
Rektor Knut Jore vil tenke anderledes for å snu utviklingen.

– Nedgangen har noe med markedet å gjøre også. Elever som er usikre på om de får jobb, og det er jo ikke til å legge skjul på at vi har hatt en arbeidsinnvandring som har overtatt en del av arbeidsplassene på visse områder innen byggebransjen.

– Jeg tror også medieomtalen de senere årene har skrevet ned byggfagene. Lavere status, dårlige arbeidsforhold, lave lønninger og så videre. Nedgangen i søkningen skyldes et komplekst sett av årsaker som gjør at vi står i denne situasjonen, sier Jore.

Fremtiden for faget

B: Trenger skolene mer ressurser for å løse sin del av problemet?

– Nei, jeg tror ikke det. Som rektorer flest ønsker jeg meg alltid mer penger, men her handler det om å tenke anderledes: Jeg skal ikke si at vi må tenke nytt, for jeg vet ikke hva som er nytt lenger, men vi må tenke anderledes.

– Vi har nå satt igang et samarbeid gjennom en dialog med Asker kommune om forsterket innsats på rådgivningsområdet for å få flere elever til å velge yrkesfagene. Vi må blant annet inn helst på åttende trinn i ungdomsskolen for å snakke med elever og foresatte, sier rektoren.

B: Her gjør dere jo allerede mye. Dere avholder messer, lager gode blader og møter mange elever ansikt til ansikt?

– Ja, men dette har vært rettet mot tiendeklassinger. Mange av dem har allerede bestemt seg når vi kommer ut i desember eller januar via Utdanningstorget for alle ungdomsskolene i Asker og Bærum. Torget har vi hatt i flere år nå. Da vet vi at mange elever allerede har bestemt seg , så vi har en dialog med oppvekstdirektør Jo Fiske i Asker kommune for å komme inn tidligere og presentere yrkesfag.

– Det tror jeg vi skal få til, for Asker kommune er også opptatt av å øke rekrutteringen igjen til yrkesfagene, sier rektoren.

Det som ikke virker

– Jeg tror alle gode krefter må stå sammen for å synliggjøre hva håndverkeryrkene innebærer. Det er jo noen som er opptatt av å tjene gode penger, og det kan du definitivt få som håndverker! Å synliggjøre kvalitet på arbeidsplassen – vise at du tjener godt til livets opphold når du får deg en håndverksutdannelse, uten studiegjeld – her må vi være tydelige, sier Jore.

B: Hva tro du ikke virker?

– Vi må ikke fortsette med den tradisjonelle markedsføringen. Med de mediene vi har til rådighet må vi tydeliggjøre fordelene. Forsøkene med å påvirke foreldrene har vi ikke lykkes med så langt, så hvordan kan vi gjøre det anderledes? Her må vi gjøre mer.

– I dag sier vi at «på Nesbru har vi bygg- og anleggsteknikk, så her syns jeg du skal søke..» vi må tenke anderledes på innholdet i rådgivningen og kanskje prosessen også.

– Så vet vi at enkeltstående utspill i mediene, for eksempel i Budstikka, om hvor lav søkning det er nytter heller ikke. Så jeg tror vi må i en dialog med mediene for å styrke og skrive opp yrkesfagene. Bli enig om jevnlige drypp om de positive sidene ved utdannelsen, sier han til Byggmesteren.

Rektoren ser frem til et større møte på Nesbru VGS i januar, der politikere, byggebransjen, medier og faglærere skal møtes for å finne løsninger på den lave rekrutteringen. Jore håper at søkertallene kan vendes, men at det vil ta tid.

– Jeg er veldig opptatt av yrkesfagene. Jeg sier til elevene at er det en utdanning jeg skulle hatt, så er det den dere får nå: tømrer.

– Akkurat nå er jeg vel så intressert i rekrutteringen til yrkesfagene som jeg er i rekrutteringen til studiespesialisering, avslutter rektor Knut Jore.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *