Håkon, faglærer Jan Eirik Trudvang, Stian og Jarle jobba hardt for å sikre rekrutteringen til faget på Nesbru.

Dugnad for byggfagene

Rekruttering: Askers håndverkere, politikere og faglærere sprang da varselklokka klang. Med samarbeid, lærlinggaranti og nye løsninger skal søkertallet på Nesbru VGS snus.

Nesbru har vært blant de videregående skolene der søkertallene til yrkesfag har sunket dramatisk. Noe nytt må gjøres – men hva?

Les også: To av tre klasser i byggfag forsvinner

Stort bransjemøte

Derfor kalte skolen inn til åpent møte torsdag 5. februar i skolens nye bygg- og anleggsfløy. Inn fra kulda kom tømrerne, rørleggerne og entreprenørene som bygger Asker og Bærum. De utførende ble så delt inn i små arbeidsgrupper med rådmenn, fylkespolitikere samt skolens yrkesfaglærere og elever.

Under mottoet «Ingen kan gjøre alt, men alle i bransjen kan gjøre litt!» begynte gruppene å finne nye løsninger på den sviktende rekrutteringen til yrkesfagene på Nesbru – og i resten av landet.

Byggmestern Asker

Nesbru har vært gode til å få elevene ut i bransjen – og Askers seriøse håndverkere har tatt imot mange. Derfor hadde Anders Dahl fra Byggmestern Asker tatt seg fri for å bidra. Den unge byggeplasslederen var urolig for rekrutteringen av tømrere til sitt yrke.

IMG_0496_web
– Jeg syns det er veldig fint at vi har denne samlingen i dag, så får vi se hvor det leder fremover og at denne dialogen fortsetter. Faget står i fare for å tape ansikt og anseelse når ingen vil jobbe på gølvet lenger – og det er veldig synd, sa Anders Dahl.

– Vi skal komme med våre synspunkter som entreprenør. Hvordan vi opplever hverdagen med elever fra Nesbru, hvilke kvalifikasjoner de har og endringer som vi føler bør komme, sa Dahl til Byggmesteren.

– Jeg var en av de som ringte til skolen for tre måneder siden og etterspurte en dialog om fremtiden til våre tømrere. Jeg er bekymra for at deler av kompetansen innen rehabilitering forsvinner i stor grad, mente Dahl.

Faget i fare

B: Kan kravet om lærlingandel i offentlige prosjekter bidra positivt her?

– Ja, men uansett har vi alltid fokusert på å ha med lærlinger, for de er fremtiden! Faget vårt vil ikke bestå uten dem. Derfor har vi til enhver tid med oss lærlinger. Nå har for første gang tatt inn en voksen lærling også og det fungerer veldig bra, svarte Dahl.

– Men vi må rekruttere dyktige folk. Som en liten entreprenør er vi avhengig av å ha med oss fagfolk som vil stå på, tenker langsiktig og vil være med fremover. Ellers sitter vi kun igjen med de som kan produsere nybygg og ikke rehabiliteringsjobbene for vanlige folk som vi lever av.

– Det er fint at mange vil studere, men ikke alle kan leve av det etterpå. Derfor er det viktig at vi får folk til å velge byggfagene fremover. Vi må få opp anseelsen av faget igjen, sa Dahl før han gikk inn for å hjelpe til i sin gruppe.

Lærlinggaranti

Det er allerede god etterspørsel etter lærlinger i kommunene, men som et ytterligere tiltak får VG2 elever med bestått i alle fag og lavt fravær får nå en garanti om lærlingplass.

Denne samarbeidsavtalen er mellom Akershus fylkeskommune som skoleeier og fire opplæringskontorer innen bygg- og anleggsteknikk med Murmesternes forening Oslo, Opplæringskontoret for tømrerfaget i Oslo og Akershus, Byggopp og Lærling Øst.

Et punkt i avtalen er at elever må minimum ha 2 ukers praksis i en bedrift. Dette betyr at skolen og bedriftene må jobbe sammen for å få elever utplassert i løpet av utdanningen som de har på skolen.
Så vilkårene som stilles for Lærlinggaranti krever at alle parter gjør en innsats.

 

Løsninger som virker i Asker

Gruppene arbeidet intenst og det var tydelig at alle hadde utbytte av å møtes over høvelbenkene.

Sammen fikk politikere, lærere og entreprenører jobbet frem nyttige forslag.
Sammen fikk politikere, lærere og entreprenører jobbet frem nyttige forslag.

For alle parter var det tydelig at bransjemøtet var Starten.

– Tidligere hadde skolen to møter med byggmestere og håndverkere i året for å drøfte lærlingene og utviklingen av kompetansen, sa rektor Knut Jore i sin gruppe.

Den dialogen har skolen savnet, men når så mange håndverkere gjerne stiller opp for rekrutteringen på Nesbru, og med garantien om lærlingplass er noe gjort.

En tavlene med forslag fra gruppenes arbeid.
En av tavlene med forslag fra gruppenes arbeid.

Fremover vil skolen intensivere arbeidet for å få flere søkere, og det er tydelig at Asker kommunes politikere ser alvoret i situasjonen.

For søknadsfristen for videregående opplæring er 1. mars.

Byggfagene trenger nye elever og Asker og Bærums seriøse håndverkerbedrifter trenger dem.

 

Du kan lese mer om bransjemøtet på Nesbru og løsningene de kom frem til i Byggmesteren 0315.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *