Tidligere i høst arrangerte COHERENO-prosjektet to seminarer i Drammen og Trondheim hvor bedrifter som allerede er eller ønsker å komme seg inn i rehabilteringsmarkedet deltok. (Foto: Segel / Cohereno)

I markedet for oppgradering

Når huseiere vil energirehabilitere er det lurt å gi et samlet tilbud. Da må samarbeidet mellom de ulike faggruppene være løst – nå ser Sintef Byggforsk og COHERENO etter flere bedrifter som vil inn i markedet og lære med andre.

I forskningsprosjektet COHERENO leter de nå etter bedrifter som ønsker å finne oppskriften på et slikt samarbeid.

Voksende marked

Som en konsekvens av den økte standarden på nye boliger vokser samtidig markedspotensialet i renovering av eksisterende boliger. Men huseieren møter noen barrierer. I mange tilfeller skorter det på nødvendig kunnskap om temaet blant utførende og rådgivende aktører.

For huseieren kan det også være vanskelig å finne en aktør til å stå ansvarlig for den helhetlige oppgraderingen av boligen.

 

– Vi er på jakt etter bedrifter som allerede kjenner til hverandre og som ønsker å ta markedsandeler innenfor oppgradering av boliger, sier Trond Haavik i rådgivningsfirmaet SEGEL.

SEGEL er én av partnerne i forskningsprosjektet COHERENO og står for mye av den praktiske gjennomføringen av prosjektet sammen med Sintef Byggforsk. SEGEL vil bistå bedrifter med å utvikle forretningsmodeller og måter å samarbeide på som gjør oppgraderingsprosjekter lønnsomme.

Leter etter bedrifter

– Ideelt sett leter vi etter en klynge som består av et byggmesterfirma, en elektroinstallatør, et ventilasjonsfirma  og kanskje også en arkitekt.  Men, vi utelukker ikke at det finnes andre kombinasjoner av fag og type bedrifter som også kan fungere.

Det viktigste etter Havviks mening er at bedriftene har en felles interesse av å gå inn i markedet for ambisøse oppgraderinger og ønsker å inngå et samarbeid med hverandre – selv om de ikke vet helt hvordan.

– Det er dette ”hvordan” vi skal hjelpe dem med, forteller Haavik.

Må bli med tidlig

Tidligere i høst arrangerte COHERENO-prosjektet to seminarer i Drammen og Trondheim hvor bedrifter som allerede er eller ønsker å komme seg inn i rehabilteringsmarkedet deltok.  Deltagerne ble delt i grupper og fikk utdelt et case hvor huseier presenterte huset sitt og ønskene sine for et oppgraderingsprosjekt.

– Den viktigste lærdommen fra disse gruppeoppgavene er nok at flere fag må stille på det første møtet med husieren, slik at alle muligheter kan bli belyst tidlig i prosjektet. Da er det også lettere for både bedriftene og husieren å finne fram til en fornuftig tilnærming for akkurat dette huset.

Spørsmål?

Prosjektleder i SIntef Byggforsk, Tommy Kleiven tommy.kleiven@sintef.no (99 25 10 24) eller Trond Haavik, rådgiver i SEGEL, trond@segel.no (90 89 83 70)

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *