Skanskas boligfelt med nullhus på Skarpnes er et av prosjektene som evalueres. (Illustrasjon: Skanska)

Klimavennlige nabolag kommer

På oppdrag fra Husbanken har Zero Emission Buildings gjennomgått erfaringer fra nye boligprosjekter i Norge med spesielt lav energibruk og klimagassutslipp – helt ned mot nullenergi- og nullutslippsnivå.

Kanskje har du lagt merke til at flere satser på klimanøytrale rekkehus og flerboliger? Å øke størrelsen på klimavennlige byggeprosjekter er viktig.

Hvis vi skal nå klimamålene holder det ikke å bygge et passivhus her og et plusshus der. Da må hele nabolaget bli karbonnøytralt, heter det i en pressemelding fra ZEB.

I praksis

Det som gjør rapporten til Eyvind Fredriksen og Inger Andresen intressant for Byggmesterens lesere, er at forskerne har gransket åtte større byggeprosjekter som faktisk bygges og er under utvikling.

Prosjektene spenner fra det store Brøset-prosjektet i Trondheim med 1800 ulike klimavennlige boliger til Skanskas boligfelt med 37 enheter på Skarpnes.

Rapporten ønsker å bidra til økt kunnskap om gode løsninger for utforming og energiforsyning for fremtidens boligområder. Uansett størrelse på boligområdet.

Rapporten er støttet av Husbanken og BNL, samt Glava, Isola, NorDan, Protan, Skanska, VELUX og Weber med flere.

 

Energiforsyning

Alle prosjektene har lagt seg på et passivhusnivå med hensyn til utforming av bygningskroppen og valg av tekniske installasjoner. Rapporten tar for seg hvert prosjekts klimamål og energibehov og hvordan energien forsynes i hvert prosjekt.

Alle prosjektene tilfredsstiller minst passivhusnivå, og har fulgt prinsippet om først å begrense energibehovet så mye som mulig, for deretter å se på mulige energiforsyningsløsninger som kan dekke det lave behovet med minst mulig klimagassutslipp.

Rapporten kan lastes ned gratis fra Sintef Byggforsk.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.