Fagfolkene på politihuset kan få enda mer å gjøre i årene som kommer. (Foto: Dag Solberg)

Enklere for momssvindel

Regjeringen foreslår at næringsdrivende med en omsetning under 150 000 kr skal slippe å registrere seg i momsregisteret. – Det kan åpne for mer svart arbeid, sier advokat Per-Ole Hegdahl.

Regjeringen kommer med forslaget i statsbudsjettet for 2015. Finansdepartementet har også bedt Skattedirektoratet vurdere å øke beløpsgrensen for fritak fra å levere næringsoppgave.

For-enkelt

Finansdepartementet anslår at de administrative kostnadene for næringslivet kan bli redusert med ca. 90 millioner kroner årlig og forslaget føyer seg inn i rekken av regjeringens tiltak for å forenkling i arbeidslivet.

–  Intensjonen om å bidra til forenkling er god, men det kan åpne for mer svart arbeid, sier advokat Per-Ole Hegdahl i Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF) til Aftenposten.

Åpner for utnytting

Advokaten mener dette kan åpne for at flere små næringsdrivende utnytter systemet.
–  Tenk alle utenlandske næringsdrivende som kan komme til Norge å selge tjenester for 150.000 kroner uten å måtte betale moms. Det samme gjelder for norske virksomheter som tilpasser seg ved å starte Vaskefirma 1 AS, Vaskefirma 2 AS, Vaskefirma 3 AS osv., sier Hegdahl i intervjuet med avisa.
Han presiserer til Aftenposten at selv om næringsdrivende slipper moms på grunn av 150.000-kroners grensen, er inntektene skattepliktige.

Momssvindel

Svindel med merverdiavgift er en gjenganger i rettsapparatet når økonomisk kriminalitet avsløres. Det dreier seg ofte om store summer, og det er tegn på at organiserte kriminelle fra utlandet allerede benytter seg av svindelen for å finansiere annen alvorlig kriminalitet.

Enda mer alvorlig er at momssvindel i norden kan ha finansiert terrorgrupper i Midtøsten. Det danske registeret for CO2-kvoter har vært sentralt i en enorm svindel i Italia.

Med selskaper opprettet i Danmark har kriminelle på enkelt vis tilranet seg over 8,5 milliarder kroner. Flere bevis peker mot at pengene er gått til finansiering av terror i følge Danmarks Radio.

EU kommisjonen henvendte seg til regjeringen i februar i år om et utvidet samarbeid mot momssvindel. I Europa anslår man at 1600 milliarder momskroner forsvant i bare 2011. Dette er penger som ikke bare unndras samfunnet, de støtter opp om organisert kriminalitet og, viser det seg nå, terrororganisasjoner.

I Norge tok man lovmessige skritt for å hindre akkurat denne type svindel, men momssvindel i «mindre» skala forekommer ofte.

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *