Etterspørselen etter grunnlån går langt ut over rammene Husbanken disponerer.(Illustrasjonsfoto)

Budsjettet: Husbankens lånestyrke uendret

Lånerammen for 2015 rikker seg ikke fra 20 milliarder som er nivået kapasiteten har ligget på de to siste årene. Mange får nå avslag på sine søknader.

I det fremlagte statsbudsjettet for 2015 økes ikke Husbankens låneramme. Selv om Husbanken ifølge dem selv må be boligbyggere om å søke annen finansiering.

Avslår mange

I en pressemelding 3. oktober forteller Husbanken at det er svært høy etterspørsel etter grunnlån som gjør at Husbanken nå sender ut avslag på lånesøknader til oppføring av boliger som ikke har prioritet.

– Vi oppfordrer utbyggere med denne typen prosjekter om å søke annen finansiering, sier administrerende direktør Bård Øistensen i Husbanken.

Ned siden 2013

For 2014 har det vært svært høy etterspørsel etter lån i Husbanken. Den totale lånerammen er på 20 milliarder kroner (redusert fra 25 milliarder i 2013), og fordeles mellom grunnlån og startlån. Statistikk per 31.8. viser at det er mottatt søknader om grunnlån for 21,9 milliarder kroner og søknader om startlånsmidler for 6,7 milliarder kroner.

Tilsvarende tall for samme periode i fjor var 18,7 millarder kroner for grunnlån og 7,3 milliarder kroner for startlån (tallene for grunnlån inkluderer også lån til barnehager).

Alle midlene som er satt av til prosjekter som ikke er i noen av de prioriterte kategoriene er nå disponert. Derfor begynner Husbanken i disse dager å sende ut avslag på lånesøknader.

– Vi har klare føringer fra overordnede myndigheter om å gi avslag på lån når rammen for 2014 er tom. Lånesøkere med prosjekter som ikke faller inn i noen av de prioriterte kategoriene ble oppfordret om å søke alternativ finansiering alt i mai, og det skal ikke komme som en overraskelse for noen at lånerammen til dette formålet er brukt opp uten at alle prosjekter som oppfyller kvalitetskravene har fått tilsagn om lån, sier Øistensen i pressemeldingen.

Kommunenes behov bestemmer

Det har lenge vært klart at etterspørselen etter grunnlån til uprioriterte formål går langt ut over rammene Husbanken disponerer. Men det er det først nå Husbanken har god nok oversikt over kommunenes behov for startlånsmidler og etterspørselen etter grunnlån til prioriterte formål til å kunne fastslå med stor nok sikkerhet hvor grensen går for hvor mange søknader om grunnlån til uprioriterte formål som kan få tilsagn.

– Kommunenes behov for startlånmidler påvirker hvordan lånerammen skal fordeles. I tillegg har vi i år hatt en strengere praksis på tremånedersfristen for igangsetting av grunnlånsfinansierte prosjekter, som også har frigjort midler underveis i året. I tillegg har mange også fulgt vår oppfordring om å søke alternativ finansiering, så det er færre som nå får avslag enn det ellers ville vært, sier Øistensen.

Ny søknad må leveres i 2015

Utbyggere som får avslag på sine søknader nå kan ikke videreføre søknaden til 2015, men må levere ny søknad neste år hvis de fortsatt ønsker å benytte finansiering fra Husbanken. Søkere med nye prosjekter innenfor de prioriterte kategoriene kan søke i 2014, det er fortsatt midler på rammen til denne typen søknader.

Hvilke prioriteringsregler som vil gjelde neste år fastsettes i Kommunal- og moderniseringsdepartementets tildelingsbrev til Husbanken for 2015. Potensielle søkere kan holde seg orientert om status via www.husbanken.no.

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *