Vinnerprosjektet ligger høyt og utfordrende til. (Foto: Bergene Holm).

– Veldig stort for meg som fagmann

Det er veldig hyggelig hvis vi kan inspirere andre til å bygge i tre og å se hva man kan få ut av en "skråning", sier Byggmester John Vinneng som vant Inspirasjonsprisen 2013 for eget arbeid med barndomshytta.

Kampen om Bergene Holms Inspirasjonspris var usedvanlig tøff i år, med over 100 påmeldte. Derfor var gleden stor da juryen bestemte seg for at John Vinneng og samboeren Nina Andresen var vinnerne.

Barndommens hytte

Helt siden Vinneng var liten ferierte familien på eiendommen Skogli ved Kjærnes, høyt over Oslofjorden. John ble både byggmester og takstmann, og stadig drømte han og familien om alt som kunne gjøres med stedet. Så skjedde det noe:

– Våre fritidseiendommer lå frem til 2006 i et meget rolig og idyllisk hytteområde, forteller Vinneng til Byggmesteren.

– I 2006 ble imidlertid området omregulert til boligområde, slik utviklingen kan være. På nærmeste jorde fikk vi flere eneboliger som naboer og fritidseiendommene våre mistet mye av sin idyll.  Våre hytter hadde flott beliggenhet, men ikke boligstandard.

– Vi gikk derfor inn for en ombygging og tilpassing til området, fordi det virket lettere å få godkjent en ombygging, enn riving og bygging av nytt. Å se begge eiendommene under ett eksteriørmessig har vært med i planen hele veien, dvs. materialer, detaljer og fargevalg, sier Vinneng.

 

Stien opp til hytta gir en anelse om utfordringene i terrenget. (Foto: Bergene Holm).
Stien opp til hytta gir en anelse om utfordringene i terrenget. (Foto: Bergene Holm).

Høye utfordringer

Tomta ser krevende ut i forhold til ombyggingen?
– Utfordringen var å bestemme seg for en helhetsplan med alle ønsker og ideer plassert der det var mulig å få det til, forteller Vinneng til Byggmesteren. – Vi er nå nesten helt ferdige med den øvre delen av eiendommen. Den største utfordringen lå i å få tatt ut høyder og se mulighetene som lå i terrenget uten for store inngrep.

– Vi brukte Martin Muri hos Trifolia Landskapsarkitekter til å lage en utomhusplan for den øvre delen av eiendommen. Den var en meget god rettesnor. Alt avfall har vi sortert og kjørt med egen lastebil til Follo Ren (Bølstad). I dag har mange leverandører utstyr til å å løfte materialer og masser langt inn eller opp på tomta.

-En utfordring er at det går an å gjøre gode kjøp, men du må som regel ta med deg varene. Så den største utfordringen tror jeg har vært å ikke kjøpe inn for mye materiell som man stadig må flytte rundt. Logistikk med andre ord, sier Vinneng.

 

Helårsboligen på planstadiet. (Illustrasjon John Vinneng/Bergene Holm).
Helårsboligen på planstadiet. (Illustrasjon arkitekt Dagfinn Eriksen).

Arbeidet fortsetter

– Å vinne eksteriørprisen/inspirasjonsprisen til Bergene Holm er veldig stort for meg som fagmann og for oss som familie, forteller Vinneng. – Det er veldig hyggelig hvis vi kan inspirere andre til å bygge i tre og å se hva man kan få ut av en «skråning», men prisen har også i aller høyeste grad vært en kjempeinspirasjon og motivasjon for oss til å fortsette ferdigstillelsen av hele eiendommen.

Etter fjerning av masser ble det mulighet for et svømmebasseng med fantastisk utsikt. (Foto: Bergene Holm).
Etter fjerning av masser ble det mulighet for et svømmebasseng med fantastisk utsikt. (Foto: Bergene Holm).

– Det å få en så stor anerkjennelse for arbeidet, gir en pekepinn på at vi har vært på rett vei og har gjort mange gode valg. Nå ser vi fram til å få bygd garasje i samme stil som huset, hvor elementer av hovedhuset kanskje bør gå igjen, samt ferdigstille adkomst og den nedre delen av eiendommen på sjøsiden. Først da er vi i mål med vår helhetsplan som vi laget etter et mulighetsstudie i 2010, forteller Vinneng.

 

Juryen mener at huseier har bevart «feriefølelsen» når den gamle hytta ble oppgradert til helårsbolig. Det ga uttelling. (Foto: Bergene Holm).
Juryen mener at huseier har bevart «feriefølelsen» når den gamle hytta ble oppgradert til helårsbolig. Det ga uttelling. (Foto: Bergene Holm).

Puster ut

– Restaurering, rehabilitering og ombygging er veldig vanskelig og utfordrende. En ombygging som dette ga muligheter for å lage et hus som fortsatt «puster», sier Vinneng.

– Jeg har revet ned såpass mange kanaler og ventilasjonsanlegg i min tid at jeg er veldig skeptisk til «blind bruk» av TEK 10. Jeg har mitt daglige virke som byggteknisk konsulent for Gjensidige ASA og ser resultatet av byggskader daglig. Gjennom et langt yrkesliv vet jeg mye om hvordan ting ikke skal gjøres.

– Nå er jeg så heldig å få «lande» etter hver arbeidsdag på vårt drømmested – det har blitt alt vi hadde forestillt oss og enda litt mer, avslutter Vinneng til Byggmesteren.

 

Fakta om Eksteriørprisen
Eksteriørprisen som ble tildelt John Vinneng og Nina Andresen er en del av Bergene Holm Inspirasjonspris som deles ut hvert år. Prisutdeler på Kjærnes var Tone Bente Bergene Holm.
Formålet med prisen er å inspirere til økt bruk av tre i byggeprosjekter. Det er femte året prisen deles ut og ialt deles det ut 250.000 kroner. Prisen til Vinneng og Andresen er på 100.000 kroner.

Du kan lese mer om vinnerprosjektet på Bergene Holms blogg.

 

Kommenter

Del denne artikkelen